Sākums‎ > ‎Stacionāra modulis‎ > ‎

Iestatījumi

Pirms uzsākt darbu ar stacionāra moduli ir jāveic noteikti iestatīšanas darbi. Jānorāda:
 1. iestādes rekvizīti, logo, piederība NVD nodaļai, bankas konts utml.,
 2. sistēmas funkcionalitāšu kopu sasaiste ar lietotāju Privilēģiju grupām,
 3. stacionāra nodaļas,
 4. SPANS talonu iestatījumi,
 5. rēķinu iestatījumi,
 6. stacionāra karšu iestatījumi,
 7. uzņemšanas nodaļas iestatījumi,
Iestatīšanu veic stacionāra moduļa sānu izvēlnē Moduļa iestatījumi/Vispārējie iestatījumi, klikšķinot uz atbilstošā zara:
1. Iestādes iestatījumu konfigurēšanai jāaizpilda šādi lauki formā:

 • Aizpilda teksta laukus
 • Iestādes NVD teritoriālo piederību izvēlas no lejupkrītošā saraksta. 
 • Logotipa failu augšuplādē no failsistēmas, izmantojot pogu blakus logo attēlošanas laukam. 
 • Saglabā iestatījumus. 
Informācija formas apakšējā sekcijā (dokumentu sagataves, mapes) kalpo Smart Medical atbalsta dienesta servisam un lietotājs no lietotājsaskarnes tos mainīt nevar.

2. Zarā Sadaļu privilēģijas administrē lietotāju grupu iespējas Smart Medical sistēmā.
Noteiktas funkcionalitātes izmantošanai sistēmā ir paredzētas vairākas lomas. Pašlaik sistēmas funkcionalitātes pieejamība/apjoms stacionāra modulī ir iespējama 5 dažādos funkciju komplektos (skat. zemāk kreisajā pusē). Iestādes IT administrators katru funkciju kopumu (lomu) var iespējot iepriekš definētām lietotāju grupām (skat. zemāk labajā pusē). 
 1. Klikšķinot uz trijstūrīša pie atbilstošā funkciju komplekta (piemēram, Epizodes operators), izvēlas vienu vai vairākas lietotāju grupas, kam būs pieejama atbilstošā funkcionalitāte sistēmā.
 2. Iestatījumus saglabā. 
Vēlams katru lietotāju iekļaut atbilstošā privilēģiju grupā, kurai, savukārt, paredzēt piekļuvi tikai noteiktiem (1 vai vairākiem) funkciju komplektiem (lomām).
Privilēģiju grupas (lietotāju kopas) sistēmas administrators var izveidot iepriekš cik nepieciešams, izmantojot saskarni Sistēmas lietotāji (SM izvēlnē Sistēmas konfigurācija):  
3. Nodaļu iestatīšana ir svarīga, jo to dati tiek atspoguļoti pacienta kustībā un iekļauti SPANS talonā, kas jānosūta uz NVD VIS sistēmu. Klikšķinot uz iestatīšanas zara Nodaļas, tiek attēlots nodaļu saraksts (ja iestatīšana jau veikta). Jebkurā brīdī var veikt jaunu nodaļu pievienošanu, klikšķinot uz + ikonas. 
Tiek attēlota forma nodaļas datu ievadīšanai:
Noklusējuma ārsta, anesteziologa un ķirurga iestatīšana var ātrāk palīdzēt aizpildīt stacionāra kartes datus (ārstējošais ārsts, ķirurgs un anesteziologs operācijās). Ja nepieciešams, pacienta stacionāra kartē jebkuru ārstniecības personu var nomainīt, ja noklusētā vērtība neatbilst ārstniecības personai, kas nodarbojas ar konkrētā pacienta ārstēšanu.
Iespējams, minētās vai kādu no minētajām ārstniecības personām, izmantojot attēlā redzamo saskarni, ir lietderīgi regulāri nomainīt saskaņā ar nodaļas personāla aktuālo darba grafiku. 

4. Zarā SPANS talonu iestatīšana var redzēt/norādīt SPANS talona tekošo numuru un izveides šablonu. Talona šablona iestatījumus lietotājs nevar mainīt:
Ir iespējams iestatīt brīdināšanu, ieķeksējot izvēles rūtiņu, ja pacienta stacionēšanas epizodes laikā tiek izveidots APANS talons.
SPANS talonu numerāciju nevajag mainīt bez nepieciešamības. Ja nolemts mainīt numerāciju, šādu darbību iepriekš ieteicams saskaņot ar SM atbalsta dienestu.

5. Rēķinu iestatījumu zarā iespējams:
 • iestatīt šablonu rēķina numura veidošanai,
 • iestatīt vērtību rēķina numura veidošanai,
Rēķinu numerāciju (vērtību un šablonu) nevajag mainīt bez nepieciešamības. Ja nolemts mainīt numerāciju, šādu darbību iepriekš ieteicams saskaņot ar SM atbalsta dienestu. 
 • pievienot pacientu iemaksu (maksas manipulāciju kodus saraksta veidā), kuri tiks ņemti vērā, aprēķinot pacienta rēķinā kopsummu attiecībā uz aktuālo NVD noteikto maksimālo pacienta iemaksu griestu apjomu konkrētajā laikaposmā attiecībā uz vienu stacionēšanas epizodi. Iestādei jāievada tai aktuālie pacientu iemaksu pakalpojumu kodi, lai funkcionalitāte darbotos.

Epizodē jābūt iestatītam, ka maksātājs ir valsts. Tad stacionāra rēķinā tiks attēlota pārsniegtā summa un summa, kas jāmaksā pacientam (nepārsniedzot minēto limitu attiecībā uz pacientu iemaksām).

6. Stacionāra karšu iestatījumu zarā iespējams iestatīt šablonu un vērtību stacionāra kartes numura veidošanai:

Karšu numerāciju nevajag mainīt bez nepieciešamības. Ja nolemts mainīt numerāciju, šādu darbību iepriekš ieteicams saskaņot ar SM atbalsta dienestu.

7. Zarā Uzņemšanas nodaļas iestatījumi iestata:
 • uzņemšanas nodaļas ārstu pēc noklusējuma. Pievienojot epizodei manipulācijas, pēc noklusētā šīm manipulācijām būs piesaistīts šis ārsts.
 • uzņemšanas nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi. 
 • pēc noklusējuma iespējotajiem pacienta aprūpes statusiem uzņemšanas nodaļā iestāde var pievienot savus statusus, ja nepieciešams, klikšķinot + ikonu.
Iestatījumus saglabā, klikšķinot pogu.


Comments