Sākums‎ > ‎Stacionāra modulis‎ > ‎

Rēķina sagatavošana

Rēķins tiek sagatavots par pacientam sniegtajām maksas manipulācijām.
Piemērs. Stacionāra kartē lapiņā "Maksas pakalpojumi" pievieno šādas maksas manipulācijas:
  • izmanto + ikonu jaunas rēķina rindas pievienošanai, 
  • Datuma laukā tiek attēlots aktuālais datums un laiks. Ja nepieciešams, laiku maina, klikšķinot uz kalendāra kontroles un izvēloties atbilstošu vērtību.
  • veic manipulācijas meklēšanu (klikšķinot ? ikonu) no klasifikatora (ievadot koda vai nosaukuma fragmentu),
  • klikšķina uz atrastās manipulācijas, lai to pievienotu rēķinam,
  • ievada skaitu ailē "Skaits", ja tas ir atšķirīgs no 1.
Pievienotās manipulācijas saglabā, klikšķinot pogu "Saglabāt datus".
Lai izveidotu pacienta rēķinu, klikšķina pogu "Izveidot pacienta rēķinu".
Tiek atvērta pacienta rēķina forma.
Klikšķina "Saglabāt datus":
Tiek attēlotas izvēles rūtiņas pie katras rēķina pozīcijas un papildus rūtiņa virsraksta rindā (visu rēķinā ietverto) manipulāciju atzīmēšanai. Ieķeksē rēķina pozīcijas, izmantojot izvēles rūtiņu (visas uzreiz vai dažas). Klikšķina pogu "Nosūtīt uz kasi".
Pēc nosūtīšanas uz kasi stacionāra rēķinā labajā pusē tiek attēlota uz kasi nosūtītā summa (ieķeksēto rēķina pozīciju kopsumma).
Rēķins tā tālākai apstrādei - e-kvīts sagatavošanai, izdrukāšanai, apmaksas apjoma fiksēšanai utml. pieejams SmartMedical>Norēķini>Sagatavotie rēķini:
Sagatavoto 
rēķinu sarakstā (formas labajā pusē) klikšķinot uz atbilstošā rēķina, to atver un apmaksā, izmantojot fiskālu vai nefiskālu norēķinu veidu.
Stacionāra rēķina pozīcijas sagatavotajā rēķinā tiek attēlotas ar stacionāram specifisku apzīmējumu: ST.

Atverot rēķinu no stacionāra moduļa, labajā pusē zem manipulāciju saraksta tiek attēlotas: 
uz kasi nosūtītā summa un apmaksātā summa (seko aiz slīpsvītras). Piemēram:
 nozīmē, ka rēķina apmaksa veikta daļēji (samaksāti tikai 10 eiro).

Ja rēķins apmaksāts pilnā apmērā, atverot rēķinu no stacionāra moduļa, visas rēķina pozīcijas tiek attēlotas uz zaļa fona:
Lai rēķina statuss rēķinu sarakstā būtu "apmaksāts", lietotājs ievada katras rēķina pozīcijas apmaksātās summas (sadalījumā pa apdrošinātāju un pacientu). Datus saglabā. 
Aiļu "Apdr.Komp." un "Pac.maks." kopsummai jāsakrīt ar ailes "Kopsumma" vērtību katrā rēķina pozīcijā (rindā). 
Kad abās ailēs ievadītā kopsumma sakrīt ar nepieciešamo summu, ailē "Apmaksai" tiek attēlota vērtība 0. Pēc informācijas saglabāšanas rēķina statuss tiek iestatīts kā apmaksāts.

Ja pacienta stacionāra kartes maksas pakalpojumu lapiņā tiek pievienotas papildus manipulācijas, ka nav iekļautas stacionāra pacienta rēķinā, 
  1. maksas pakalpojumu lapiņā jāveic rēķina papildinājumu saglabāšana, klikšķinot pogu "Saglabāt datus",
  2. jāatver jau izveidotais stacionāra pacienta rēķins, klikšķinot pogu "Atvērt rēķinu",
  3. jāklikšķina poga "Sinhronizēt" (zem maksas pakalpojumu sekcijas):
.Izvēles rūtiņu "Rēķins ir apmaksāts" lietderīgi ieķeksēt tikai īpašos gadījumos. Tā kalpo rēķina statusa manuālai izmainīšanai (neatkarīgi no patiesā apmaksas statusa). Piemēram, ja nav nekādu cerību, ka rēķins tiks apmaksāts, šādu statusu var iestatīt manuāli
Tādā gadījumā rēķins netiks attēlots neapmaksāto rēķinu sarakstā, bet tiks attēlots pie apmaksātajiem rēķiniem. Veicot šādu darbību, jāizvērtē sekas, kas rodas šādas rēķina statusa maiņas gadījumā.
Sadaļu "Maksājumi" lietderīgi izmantot, ja pacients apmaksu veic nefiskālā veidā. Tad pievieno pacienta veiktā katra nefiskālā maksājuma apmēru un datumu, lai sekotu rēķina apmaksas aktuālajam statusam:


Comments