Sākums‎ > ‎Stacionāra modulis‎ > ‎

Stacionāra kartes turpinājumi

Gadījumos, kad pacients ilgstoši (ilgāk par 1 mēnesi) ārstējas stacionārā un valsts veic pacienta ārstēšanās apmaksu par kārtējo mēnesi bez pacienta izrakstīšanas no stacionāra, ir iespēja veidot stacionāra kartes turpinājumus (pielikumus).

Ir izstrādāta stacionāra kartes pielikumu funkcionalitāte. Pielikums tiek veidots no pacienta stacionārās kartes, Kustības blokā Turpinājumu sekcijā nospiežot pogu Pievienot jaunu. 


Turpinājuma izveides formā nepieciešams ievadīt datumu, ar kuru tiks noslēgts iepriekšējais periods (ar kustību 39 ) un tiks atvērts jauns turpinājums  ar iestāšanās kustību, kurā sakrīt ar sākotnējo uzņemšanas kustību (piemērā – ar kustību 15).

 

Automātiski tiek izveidots periods, kas sākas ar kartē norādīto iestāšanās kustību un tiek noslēgts ar fiktīvo izrakstīšanās kustību (39), kā arī tiek atvērts jauns turpinājums ar to pašu datumu. 

Sākotnējais periods vienmēr ir bez numura, katrs nākamais tiek numurēts sekojoši – numura pirmās divas zīmes norāda pielikuma kārtas numuru (01, 02, 03 utt) un pēdējās četras zīmes - pielikuma aizpildīšanas gadu. Katrā kalendārā gadā pielikumu numerācija sākas ar 01.  

Lai sagatavotu SPANS talonu sākotnējam periodam, ir nepieciešams atzīmēt Turpinājumu bez Numura un nospiest pogu Ģenerēt SPANS:

 

Talons ar nulles turpinājumu ir izveidots:

 

Talonu var apskatīt un atvērt sadaļā SPANS taloni:

 

Lai izveidotos SPANS talonus nosūtīt uz NVD ir jāpāriet sadaļā  Stacionārs – Slimnīca -> SPANS -> Talonu saraksts.  Talonu ir jāatzīmē un jāsūta uz NVD.

 

Katra perioda beigās kā arī izrakstīšanās gadījumā, nepieciešams atkārtot darbības:

1. Pievienot jaunu turpinājumu (012020)

2. ģenerēt SPANS talonu turpinājumam 012020


3. Atzīmēt talonu sarakstā un nosūtīt uz NVD

 

 Kad pacients izrakstās no stacionāra, pielikumu noslēdz ar kādu no izrakstīšanās kustībām (31, 32, 33).  Pēc pacienta izrakstīšanas nepieciešams ģenerēt SPANS talonu pēdējam periodam un nosūtīt talonu uz NVD.

 

Turpinājumu dzēšana 

Turpinājumus var dzēst, pa vienam, vienmēr sākot ar pēdējo turpinājumu.


 Ja pacients nav izrakstīts no stacionāra, pēdējā turpinājuma beigu datums ir rediģējams.


Dzēšot turpinājumu, tiek izdzēsts turpinājuma numurs, fiktīvā izrakstīšanas kustība un tai sekojošā iesāšanās kustība. Pārējās kustības (piemēram, 22) paliks.


Veidojot turpinājumus un ģenerējot talonus pa periodiem, stacionāra kartes tabā Vispārīgā informācija ir redzams periods, kuram jau ir izveidoti SPANS taloni.

 

Turpinājumus nevar veidot, ja pacients ir izrakstīts no stacionāra. Tādā gadījumā poga “Pievienot jaunu” ir atspējota.


Ja ir nepieciešams labot pēdējo SPANS talonu (piemērā - turpinājums 022020), jāizdzēš pēdējā kustība (31),  jāizlabo talons, jāģenerē jauns SPANS talons un jānosūta uz NVD.

Ja ir nepieciešams izlabot SPANS talonus par jebkuru iepriekšējo periodu, piemēram, pēc kustību vai manipulāciju pievienošanas vai maiņas, ir nepieciešams izdarīt attiecīgās izmaiņas pacienta stacionāra kartē, atzīmēt atbilstošo periodu, kurā notika izmaiņas un pārģenerēt SPANS talonu par šo periodu, kā arī nosūtīt to uz NVD.

Comments