Daļēja nefiskālā rēķina apmaksa

Iespēja ievadīt apmaksājamo summu pacienta nefiskālajā rēķinā

Noformējot pacienta nefiskālo rēķinu ir atsevišķs lauks, kurā var ievadīt summu, kuru pacients apmaksa. 
Spiežot pogu "Pielietot" summa tiek sadalīta rēķinā pa pozīcijām automātiski. 
Atlikusī summa tiek saglabāta pacienta nākamajam rēķinam:

Comments