E-kvīts konfigurācija

SmartMedical e-kvīts konfigurācija


E-kvīts iestatījumu sadaļā var veikt šādas darbības:

  1. iestatīt iestādes rekvizītus,
  2. iestatīt iestādes logo, kas tiks attēlots e-kvīts anulēšanas (atgriešanas) aktā,
  3. iestatīt e-kvīts izdrukas parametrus, kas attiecas uz pacienta adreses vai pakalpojuma nosaukuma attēlošanu,
  4. iestatīt lietotāju grupas, kas autorizētas veikt noteiktas darbības ar e-kvītīm (dažāda tipa atskaišu iegūšanu, kopijas izdrukāšanu utml.)
  5. iestatīt sistēmas brīdinājumu nosūtīšanu sistēmas administratoram vai visiem sistēmas lietotājiem, kad e-kvīts diapazonā atlicis numuru  skaits, kuru noteicis sistēmas administrators. Saskaņā ar noklusētajiem sistēmas iestatījumiem, brīdinājums tiks nosūtīts administratoram, kad atlikušais numuru skaits būs 100. Ja šāds iestatījums neatbilst iestādes vajadzībām, tas jānomaina uz citu vērtību un jāsaglabā.
  6. Šeit var konfigurēt tekstu e-pasta ziņojumam, kas tiks nosūtīts uz klienta e-pastu kopā ar e-kvīti, ja iestāde būs izvēlējusies izmantot šādu opciju. Opcija iespējama tikai tad, ja atbalsta dienests būs veicis SMTP parametra iestatīšanu konkrētajai iestādei.

1. Ievada un saglabā iestādes rekvizītus:


2. Augšuplādē iestādes logo, izmantojot standartsaskarni. Meklēšana failsistēmā pieejama, klikšķinot pogu "Browse". 

3. Izmantojot izvēles rūtiņas, iestata e-kvīts izdrukas parametrus (attiecas uz pacienta adreses vai pakalpojuma nosaukuma attēlošanu). 
Ja vēlas drukāt šo informāciju e-kvītī atbilstoši iestatījumam, rūtiņas jāieķeksē (kā attēlā).

4. No izkrītošā saraksta izvēlas lietotāju grupas, kurām būs iespējams veikt atbilstošās darbības ar e-kvītīm, e-kvīšu atskaitēm un izdrukām.

5. Brīdināšanu par e-kvīšu diapazona izlietojumu ieteicams iestatīt individuāli (ievadot iestādei pielāgotas brīdinājuma vērtības (vienu vai abas) - slieksni, kuru sasniedzot, tiks attēlots atbilstošā tipa brīdinājums).  
Ja administrators nemaina kvīšu diapazonu izlietojuma iestatījumus, pēc noklusētā reizi dienā visiem lietotājiem, kas iekļauti  Administratoru grupā, tiks nosūtīts sistēmas paziņojums: "Ir palikušas Y - kvītis. Lūdzu papildiniet e-kvīts diapazonus !"kad būs atlikuši mazāk nekā 100 e-kvīšu numuri.
Savukārt, ja būs aizpildīts 2. iestatījums - atlikušais e-kvīšu skaits, pie kura jābrīdina visi sistēmas lietotāji, visi sistēmas lietotāji saņems paziņojumu: 
"Ir palikušas tikai Z e-kvītis. Ir jāpapildina e-kvīts diapazonus. Nekavējoties informējiet Sistēmas administratoru !"

6. E-kvīts nosūtīšanai uz klienta e-pastu, jāieķeksē izvēles rūtiņa un jāizveido atbilstoša satura sagatave, kuru izmantot, lai noformētu e-pasta ziņojumu: tēmu un teksta saturu. Figūriekavās iekļautie informācijas lauki tiks aizvietoti ar to aktuālo katram pacientam atbilstošo saturu.

E-kvīts pārskata iestatījumi
Izmanto, lai:
  • mainītu visiem pakalpojumiem noklusējuma iedalījumu (atmaksājams vai neatmaksājams). Nemainot iestatījumu (pēc noklusētā), visi pakalpojumi ir atmaksājami. 
  • pakalpojumus (atmaksājamos un/vai neatmaksājamos) sadalītu vairākās atsevišķās grupās (piešķirot atbilstošu lietotāja izvēlētu nosaukumu), ja esošais dalījums (ārstniecības un blakuspakalpojumos) neatbilst iestādes vajadzībām. Šie lietotāja izvēlētie atsevišķo grupu nosaukumi tiks iekļauti e-kvīts ceturkšņa pārskatā un atspoguļoti iedzīvotāju gada deklarācijās.

E-kvīts diapazonu pievienošana
Pievieno e-kvīts numuru diapazonus numuru pievienošanas formā.
Kad diapazons pievienots un uzsākta tā izmantošana, diapazonu sarakstā var redzēt aktuālo informāciju par tā izlietojumu, datumu un laiku, kad tas izveidots un, kad pēdējoreiz lietots. Ja diapazons pievienots, bet tā izmantošana nav uzsākta, izlietojums ir 0%.

Klikšķinot uz diapazona ieraksta, tiek attēlota informācija par pēdējo šajā diapazonā izmantoto kvīts numuru.


E-kvīts darba vietu pievienošana
Sadaļā E-kvīts darba vietas norāda norēķinu veikšanas vietas adresi (neobligāts lauks "Faktiskā adrese"), darbstacijas, no kurām būs pieejama konkrētā e-kvīts darbavieta (obligāti aizpildāms lauks "Darba vieta pieejama no"), kases aparāta nosaukumu, kases aparāta numuru. Jāatzīmē, ka darbavieta ir aktīva, ieķeksējot izvēles rūtiņu. Ja faktisko adresi nenorāda, e-kvīts izdrukā tiks attēlota adrese no sadaļas "E-kvīts iestatījumi". Ja laukā "Faktiskā adrese" ievadīta vērtība, izdrukā tiek attēlota faktiskā adrese.
Klikšķina pogu "Saglabāt". Tek attēlots informatīvs paziņojums (uz zaļa fona) par darbavietas veiksmīgu izveidi.
Ja iestādei atļauto e-kases darbavietu skaits pārsniegts, lietotājam tiek attēlots informatīvs paziņojums uz dzeltena fona:

Pēc jaunas darba vietas pievienošanas izveido pirmreizējo Z atskaiti sadaļā Norēķini -> Kase -> E-kvīts operācijas 
Visās e-kvīts darbavietās tiek izmantots viens un tas pats e-kvīšu diapazons.


Comments