Par apgādājamo personu e-kvīšu kompensēšanu

  • e-kvīts piesaiste gada ieņēmumu deklarācijai notiek pēc personas koda un, tā kā bērni līdz 18 gadiem nav tiesīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, e-kvīts automātiski nesasaistīsies ar vecāku gada ienākumu deklarāciju, pat, ja e-kvīts ir automātiski nosūtīta uz VID.
  • e-kvītis, kuras ir noformētas ar bērnu vai radinieku  rekvizītiem, automātiski nevar sasaistīties ar  vecāku vai radinieku gada ienākumu deklarāciju, jo to izlemj katra ģimene pati.
  • Ja ir sniegts pakalpojums bērnam, no pakalpojuma sniedzēja ir jāpaņem (jāsaņem e-pastā)  un jāsakrāj e-kvīts izdrukas vai e-kvīts PDF failus, lai tos varētu iesniegt gada ienākumu deklarācijā, līdzīgi, kā tas ticis darīts līdz šim.
  • Par radiniekiem sniegtajiem pakalpojumiem- automātiski trešās personas e-kvīts nevar sasaistīties  ar citas personas gada ieņēmumu deklarāciju, čeki jāsakrāj un jāiesniedz  līdzīgi, kā tas ticis darīts līdz šim.
Comments