Sākums‎ > ‎Sadaļa "Norēķini"‎ > ‎

Rēķina apmaksa ar apdrošināšanas polisi

Pacienta rēķins ar daļējo apdrošinātāja kompensācijuNoformēt pacienta rēķina apmaksu ar apdrošināšanas polisi ir iespējams sadaļā SmartMedical > Norēķini


Veidojot pacienta rēķinu, norādām manipulācijas no Pakalpojumu saraksta. 


!!! Lūdzam īpašu uzmanību pievērst gadījumiem, kad pacientam pakalpojumus sniedz vairāki speciālisti (pakalpojuma sniedzēji). Šādā gadījumā, noformējot pacienta rēķinu, tos jāizvēlas un jāsasaista ar attiecīgu manipulāciju tieši šeit - pacienta rēķina logā. Ailē "Ārsts" var izvēlēties speciālistu. Ja speciālisti nav norādīti, tad sistēma, apstrādājot apdrošināšanas polisi, piešķirs visas manipulācijas vienam pakalpojuma sniedzējam!!!
Klikšķina saiti "Izvēlēties", kolonnā "Ārsts" atveras logs ārstniecības personas izvēlei.

Rēķina apmaksa ar apdrošināšanas polisi pa soliem

Kad visi speciālisti rēķinā norādīti, klikšķina pogu  "Apdrošināšanas polise. Manuāls režīms" sānu izvēlnē. Ja pirms rēķina izrakstīšanas pacients netika izvēlēts, sistēma piedāvās izvēlēties pacientu. Pacientu var meklēt pēc personas koda vai vārda, uzvārda:
Solis 1. Izvēloties pacientu, sistēma piedāvā pārbaudīt pacienta datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimumu, polises numuru un derīguma termiņu, ka arī apliecinoša dokumenta datus. Šiem laukiem obligāti jābūt aizpildītiem. Ja pacients ir atrasts datu bāzē, lauki parasti jau ir aizpildīti no pacienta kartes un/vai iepriekš ievadītiem datiem. Pēc pacienta datu pārbaudes klikšķina „Saglabāt datus un turpināt transakciju”. Ja pārbaudot pacienta datus, tiek veiktas izmaiņas, papildinājumi, tās tiks saglabātas arī pacienta kartē.
Solis 2. Tā kā mūsu piemērā pacienta rēķinā ir vairākas manipulācijas, un vienai no tām daudzums ir lielāks par 1  (8 gab.), tas apgrūtina kompensācijas un apmaksas apjoma aprēķinu. Nepieciešams veikt manipulācijas sadalījumu. Sistēma var izdarīt to automātiski un pēc pogas "Saglabāt datus un turpināt transakciju" nospiešanas atvērs jaunu logu ar kļūdas paziņojumu un piedāvās nospiest pogu „Sadalīt automātiski un turpināt”:
Solis 3. Nospiežot pogu „Sadalīt automātiski un turpināt” sistēma piedāvā izvēlēties pacienta apdrošināšanas polises programmu:

Solis 4. Pēc apdrošināšanas programmas izvēles sistēma veic kompensācijas aprēķinu, kā arī papildus piedāvā noņemt nekompensējamās manipulācijas no pacienta rēķina vai izslēgt nekompensējamās manipulācijas no apdrošināšanas rēķina. 
Ja apdrošinātājs pacientam sniegtās manipulācijas apmaksā 100% apmērā, kompensācijas aprēķins izskatīsies šādi:

Ja apdrošinātājs pacientam sniegtās manipulācijas apmaksā daļējikompensācijas aprēķins izskatīsies šādi:
Šajā logā sistēma var automātiski aprēķināt kompensācijas apjomu izvēlētām manipulācijām saskaņā ar ievadītām kompensācijas matricām, kā arī noteikt kompensācijas apjomu manuāli – ievadot kompensācijas procentu attiecīgajā kolonnā "%" vai ievadot kompensācijas apjomu eiro apmērā kolonnā "Kompensācija"Veicot nepieciešamas darbības, spiežam pogu "Turpināt transakciju"

!!!Lūdzam uzmanīgi izpildīt šo soli, jo Jūsu saņemtais kompensācijas apjoms no apdrošināšanas kompānijas ir atkarīgs gan informācijas aktualitātes kompensācijas matricā, gan no tā, 
cik korekti Jūs veiksiet manuālas izmaiņas kompensācijas aprēķinā!!!

Solis 5. Pakalpojuma sniedzēja izvēle. Ja pirms kompensācijas aprēķināšanas kaut vienai manipulācijai netika piesaistīts ārsts, tad sistēma piedāvā izvēlēties vienu speciālistu no saraksta un piesaistīs viņu visām manipulācijām bez norādīta ārsta. Lai piesaistītu dažādus speciālistus, vajadzēs aizvērt šo logu un atgriezties pacienta rēķina logā. Pakalpojuma sniedzēja meklēšana notiek ievadot simbolus no speciālista vārda, uzvārda, izvēloties lomu vai specialitāti, vai arī norādot ārsta uzvārda pirmo burtu:
Solis 6. Izvēloties speciālistu, sistēma pariet pie nākamā soļa un parāda galīgu transakcijas izskatu, prasot apstiprinājumu.

Ja apdrošinātājs pacientam sniegtās manipulācijas apmaksā 100% apmērākompensācijas aprēķins izskatīsies šādi:
Mūsu piemērā apdrošinātājs kompensē pacientam pakalpojumus 100% apmērā
Pacienta piemaksa šajā gadījumā ir EUR 00,00.

Ja apdrošinātājs pacientam sniegtās manipulācijas apmaksā daļējikompensācijas aprēķins izskatīsies šādi:
Piemērā apdrošinātājs kompensē pacientam pakalpojumus daļēji.  Pacienta piemaksa šajā gadījumā ir EUR 34.16.

Solis 7.  Pēc transakcijas apstiprināšanas tiek drukāti veselības aprūpes taloni un sistēma pārslēgsies uz citu sadaļu "Kase".

Ja apdrošinātājs pacientam sniegtās manipulācijas apmaksā 100% apmērātad drukājamie taloni izskatīsies šādi:
Ja apdrošinātājs pacientam sniegtās manipulācijas apmaksā daļējidrukājamie taloni izskatīsies šādi:
Viens veselības talona eksemplārs ir paredzēts veselības aprūpes iestādei, otrs - apdrošinātājam un trešais - pacientam.

Veicot transakcijas, lūdzam pievērst uzmanību bultiņām, kas parādās logu kreisajā pusē pretī apstiprinājuma pogām 
. Spi
ežot uz tām, Jūs varat atgriezties pie iepriekšējiem soļiem.

Ja pacients ir izvēlēts pirms rēķina izrakstīšanas
Gadījumā, ja pirms rēķina izrakstīšanas pacients jau bija izvēlēts, sistēma piedāvā veikt darbības ar pacienta informāciju: mainīt pacientu, labot viņa datus, apskatīt maksājumu informāciju vai slimības vēsturi, pievienot pakalpojumus citam pacientam, noņemt visus pakalpojumus no pacienta rēķina, vai noņemt pacientu. Izvēlne parādās, spiežot pogu pretī pacienta vārdam un uzvārdam.
Comments