Sākums‎ > ‎Sadaļa "Norēķini"‎ > ‎

Rēķina apmaksa no Pacienta konta

Pacienta konts
ir funkcionalitāte SmartMedical programmā, kas ļauj piedāvāt pacientiem papildus norēķinu iespējas, pacienta ārstēšanas priekšapmaksas, kredīta vai dāvanu kartes, kompensācijas, bonusu uzskaiti un izlietojuma kontroli ilgtermiņā - nefiskālie apmaksas veidi "Apmaksa no Pacienta konta" un "Pievienot Pacienta kontam kā parādu"

Kā var apmaksāt iestādes pakalpojumus no Pacienta konta?

Piemēram, pacients var veikt uzkrājumus vai ieskaitīt priekšapmaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem, ko plāno saņemt Jūsu iestādē mēneša laikā. Pacienta kontā tiek ierakstīta samaksātā summa un turpmāk sniegtie pakalpojumi tiks apmaksāti no Pacienta konta, bet pats pacients vairs neuztraucas par pakalpojuma apmaksu. Pēc katra pacienta apmeklējuma, šī programmas sadaļa nodrošina aktuālo informāciju par kontā atlikušo summu un rēķina izdruku pacientam. Tas nodrošina apmaksas kontroli gan iestādei, gan pacientam.

Pacienta konts arī ir pielietojams situācijā, kad ārsts sastāda pacientam ārstēšanās plānu, piemēram, uz 2 mēnešiem un nosaka ārstēšanās summu, kuru pacients nevar apmaksāt uzreiz, bet ir gatavs apmaksāt pa daļām pēc katras faktiski sniegtās manipulācijas. Pacienta kontā tiek norādīta ārstēšanās kursa kopsumma un tās apmaksas termiņš. Pēc katra saņemtā pakalpojuma pacients veic attiecīgu maksājumu, kas tiek atzīmēts Pacientā kontā. Atlikušā parāda summa atjaunojās automātiski ar katru jaunu iemaksu, bet pacienta maksājumu vēsture nodrošina pilnu norēķinu uzskaiti par konkrēto ārstēšanās kursu, kas ir sniegts pacientam.

Var pastāvēt arī citas situācijas, kad Pacienta konts palīdz kontrolēt un uzskaitīt norēķinu kārtību ar pacientu. Pats galvenais, ka šī iespēja atrodas vienotā darba vidē – SmartMedical programmā, kas nodrošina medicīnas iestādi ar pacientu, norēķinu un pierakstu informācijas uzskaiti vienuviet.