3. Darbības Pacienta konta formā

Sadaļā Norēķini -> Citi apmaksas veidi -> Pacienta konts atveram izvēlēta pacienta konta formu, kurā var veikt šādas darbības un iegūt šādu informāciju:
Loga augšdaļā ir pogas:
- "Deaktivizēt" - Pacienta konta aktivizēšanai/Deaktivizēšanai
- "Papildināt" - Pacienta konta papildināšanai
- "Vēsture" - Vēstures apskatīšanai - kādas darbības tika veiktas ar Pacienta kontu
Spiežot pogas atvērsies attiecīgais logs.
Loga kreisajā pusē, Konta parametros ir informācija par Pacienta konta statusu, maksimālo kredīta summu eiro valūtā un maksimālo kredīta termiņu dienās. Kredīta parametrus var noteikt loga apakšsadaļā "Kredīta uzstādījumi":
Loga labajā pusē, konta Bilancē ir informācija par to, cik daudz līdzekļu ir pieejams apmaksai no Pacienta konta, cik liels ir izmantotais kredīta apjoms, kāds ir pacienta kopējais saistību apjoms, par kādu summu ir pārkāpts maksimālais kredīta termiņš.

Loga apakšsadaļā "Darbības" var redzēt informāciju par Pacienta konta papildināšanu un apmaksu no tā. Spiežot uz zilo poguiespējams apskatīt informāciju par rēķiniem.
Loga apakšsadaļā "Parāds" var redzēt informāciju par kredīta izmantošanu un veikt darbības ar šiem maksājumiem. 
Spiežot pogu iespējams apskatīt rēķinu, kura apmaksa ir veikta, izmantojot piešķirto kredītu.
Spiežot poguiespējams dzēst parādu, ievadot pamatojumu, piemēram, "Apmaksāts kasē".
Kad parāds ir dzēsts, tad paliks ieraksts par dzēsto parādu, spiežot uz  var apskatīt parāda dzēšanas ierakstu.
Comments