2. Sākt izmantot Pacienta kontu

Veicot norēķinu ar pacientu sadaļā SmartMedical -> Norēķini, varam sākt izmantot Pacienta kontu. Lai aktivizēt kontu ir jāizvēlas sānu izvēlnes sadaļā Citi apmaksas veidi -> Pacienta konts. Atvērsies logs ar pacienta konta formu, kurā ir jāspiež poga "Aktivizēt". Aktivizējot pacienta kontu, varam noteikt kredīta limitu un termiņu, kā arī papildināt kontu un nosūtīt rēķina apmaksu uz Pacienta kontu.
Ja pacienta konts ir aktīvs, tad pretī pacienta vārdam, uzvārdam un personas kodam parādīsies ieraksts "Pacienta konts ir aktīvs"
Kad pacienta konts ir aktīvs tad var izmantot sānu izvēlnes iespējas "Apmaksa no Pacienta konta" vai "Pievienot Pacienta kontam kā parādu", spiežot uz attiecīgu izvēlnes punktu. Apmaksāt rēķinu no Pacienta konta arī var spiežot ikoniņu 
Lūdzam ievērot, ka „Apmaksa no Pacienta konta” un „Pievienot Pacienta kontam kā parādu” ir divi neatkarīgi apmaksas veidi, resp., pat ja Pacienta kontā ir līdzekļi, tas neierobežo kārtējā rēķina apmaksu pievienojot to pilnībā vai daļēji Pacienta kontam kā parādu un neveicot tā apmaksu no Pacienta konta.

„Apmaksa no Pacienta konta” un „Pievienot Pacienta kontam kā parādu” nav iespējams izmantot, ja:
- Pacienta konts nav aktīvs,
- Ja kādai no parādu pozīcijām ir pārkāpts kredīta termiņš,
- Ja Pacienta kontā nav līdzekļu, tad nav iespējama apmaksa no Pacienta konta,
- Ja ir izmantots viss kredīta limits, tad nav iespējams pievienot Pacienta kontam kā parādu,

Lūdzam arī ievērot nosacījumus, mainot kredīta uzstādījumus:
- Samazinot kredīta izmantošanas termiņu jāpievērš uzmanība, lai rezultātā Bilance – Pārkāpts termiņš vērtība nav mazāka par nulli, jo šādā gadījumā klientam vairs nebūs iespējams veikt ne apmaksu no Pacienta konta, ne pievienot Pacienta kontam kā parādu.
- Ja tiek samazināts kredīta limits un rezultātā jau izmantotais kredīts pārkāpj jauno kredīta limitu, tad tas neietekmē iespēju veikt apmaksu no Pacienta konta.

Kādas darbības veicamas Pacienta konta formā varat izlasīt šeit >> 
Comments