1. Konfigurācija

Sadaļā "Sistēmas konfigurācija" -> "Pierakstu konfigurācija" -> "Pierakstu rezervāciju iestatījumi" (skat. attēls pielikumā):
- ir jāizvēlas rezervāciju pierakstu tipus (pierakstu tipi kuriem veidosies rezervācija, ja rezervācija nebūs apstiprināta, pieraksts būs dzēsts automātiski);
- ir jāizvēlas pierakstu speciālas atzīmes rezervācijas apstiprināšanai (pievienojot norādīto spec. atzīmi pierakstām, tas nebūs dzēsts automātiski);
- ir jānorāda rezervācijas dzīves ilgumu, stundās (jā rezervācija pēc izveides nebūs apstiprināta norādītajā periodā, pieraksts būs dzēsts automātiski).

Sadaļā "Datu apmaiņa" -> "Datu apmaiņa ar DC" -> "Kronu konfigurācija" ir jāsakonfigurē automātisko procesu rezervāciju atcelšanai. 
Comments