Nefiskālo rēķinu iestatījumi

Pēdējā sadaļā "Nefiskālo rēķinu iestatījumi" iespējams konfigurēt nefiskālo rēķinu izdrukas rekvizītus
Klikšķinot uz šīs izvēles
,
 tiek attēlota forma "Nefiskālo rēķinu izdrukas rekvizīti":
Atbilstoši formā ievadītajiem un saglabātajiem datiem, tiks attēlota informācija nefiskāla rēķina izdrukā.
Svarīgi, lai būtu ieķeksēta izvēles rūtiņa (formas augšdaļā) un iestatījums saglabāts:
Iestatījums ietekmēs informācijas saturu nefiskāla rēķina izdrukā, ja config.php failā iestatīta atbilstoša nefiskālā rēķina sagatave.

Comments