Videomateriāli

 A darbnespējas lapa

A DNL.mp4

  B darbnespējas lapa 

B DNL.mp4

Īpaša recepte  Parasta recepte 

Īpašā recepte.mp4

 Pacienta meklēšana e-veselības sistēmā

 

parasta recepte.mp4

Pacienta manuāla pievienošana 

evmeklet.mp4

APANS talona aizpildīšana 
 

Pacienta manuāla pievienošana.mp4

 

Apans aizpildits.mp4

 
 

Apans aizpildits.mp4

 
   
   
Darbam ar sadaļu "e-Veselība"
https://docs.google.com/a/bb-tech.eu/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YmItdGVjaC5ldXxzdXBwb3J0fGd4OjI0NTg4N2U0NDc0MTk2OTQ

 
 

e-Pieraksti un portāls Piearsta.lv
https://docs.google.com/a/bb-tech.eu/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YmItdGVjaC5ldXxzdXBwb3J0fGd4OjM5ODQ5MTE4YmVjZWE2Yw