Programmatūras atjauninājumi (v-4.75)

Relīzes (versijas) numurs: 4.75
Izmaiņu publicēšanas datums: 21.12.2020.

1. Pacients -> Medicīniskās formas -> Izraksti (027/u)

Ir veiktas vizuālas izmaiņas Izrakstu formā. Pagaidām tiek saglabāta iespēja veidot Izrakstu, izmantojot veco formu.

Ir pievienots hederis ar pacienta datiem un iespēju atvērt pacienta kartiņu un rīkjosla ar iespēju veidot jaunu izrakstu, atjaunot sarakstu, konfigurēt tabulu.


Dokumentam tiek norādīts statuss. Pēc noklusējuma – “Izstrādē”. Šajā statusā dokumentu var labot tā izveidotājs un dokumentā norādītais ārsts. Dokumentu var saglabāt, drukāt, labot vai anulēt.


Kad dokuments ir pilnībā noformēts, tam ir jānomaina statuss uz “Pabeigts” , šajā statusā dokumentu var nosūtīt pacientam uz e-pastu, labot vai anulēt dokumentu nevar.


Lai dokumentā varētu veikt labojumus, tā izveidotājam vai dokumentā norādītajam ārstam ir jānomaina dokumenta statuss uz “Izstrādē”. Izvēlētais statuss tiek nomainīts pēc dokumenta saglabāšanas. Pabeigtiem dokumentiem tiek pievienota ikoniņa “Slēdzene”.


Šablonu saglabāšanas un izvēles funkcionalitāte ir pārnesta uz ikoniņām. Blokos “Pilna diagnoze” un “Apraksts” teksta ievades laukus ērtākai apskatei vai labošanai var atvērt, izmantojot rediģēšanas ikoniņu.


Izsniegšanas iemeslu saraksts ir papildināts ar jaunu izsniegšanas iemeslu – “Diagnostika”.

Izvēloties izsniegšanas iemeslu "Pēc pieprasījuma", daļa ievadlauku nav pieejami aizpildīšanai. Izdrukā ir redzami tikai tie dati, kas ir aizpildīšanai atļautos ievadlaukos.

Pēc noklusējuma dokumentā tiek pievienota ambulatorā vai stacionārā iestāde, kas tiek ņemta no Sistēmas kodolā norādītā Ārstniecības iestādes nosaukuma. Iestādi var mainīt, izvēloties no klasifikatora vai ievadīt brīvā tekstā.

Bloks “Diagnozes” pēc noklusējuma ir savērsts.


Diagnožu izvēle notiek, izmantojot ikonu “Palielināmais stikls”, izvēlēto diagnozi var pievienot, nospiežot pogu “Pievienot”.


Ir pievienots papildus ievadlauks “Piezīmes” (formas apakšā).

 

Pēc dokumenta saglabāšanas dokumentam ir pieejams tabs “Darbību arhīvs”.


2. Pacients -> Medicīniskās formas -> Izziņas

Ir veiktas vizuālas izmaiņas Izziņu formā. Ir pievienots hederis ar pacienta datiem un iespēju atvērt pacienta kartiņu.


Dokuments ir papildināts ar iespēju veidot un izmantot šablonus blokam “Izziņas pamatdati” un ievadlaukam “Komentārs”.

 

3. Izraksts – Epikrīze (Stacionārs – Slimnīca)

Ir veiktas vizuālas izmaiņas Stacionārā, Izraksta – Epikrīzes formā. Formas ievadlauki ir tematiski sagrupēti pa blokiem – “Diagnozes”, “Anamnēze”, “Izmeklējumi” un “Cita informācija”. 

Blokus var savērst un atvērt. Bloks “Diagnozes” pēc noklusējuma ir atvērts, kā arī vienmēr ir redzami ievadlauki “Ārstēšana” un “Rekomendācijas”.


Ērtākai apskatei un labošanai ir pievienota iespēja atvērt ievadlaukus uznirstošā logā, nospiežot ikoniņu “Rediģēt”.


 4. Pacients -> Medicīniskās formas -> Nosūtījumi uz citoloģisko izmeklēšanu (203/u)

Ir pievienota iespēja anulēt saglabāto nosūtījumu (poga “Anulēt”). Pēc anulēšanas nosūtījumu ir iespējams tikai apskatīt, izmaiņu veikšana anulētā nosūtījumā nav iespējama. Lai sarakstā redzētu anulētos nosūtījumus, filtra blokā ir jāatzīmē izvēles rūtiņa “Rādīt anulētās”. Anulētie nosūtījumi sarakstā ir iekrāsoti sarkani un nosūtījuma statuss kolonnā “Statuss” ir “Anulēts”.


 5. Modulī Stacionārs – Slimnīca pacienta pavadītais laiks stacionārā tiek rādīts tikai pilnās dienās, bez precizējuma pa stundām.


 6. Iestādēm ar vairākām filiālēm

Ja iestādei ir ieslēgts daudzfiliāļu režīms, tad Pierakstu modulī, sadaļās “Izvēlēties ārstu”, “Gaida apstiprināšanu”, “Brīvā laika meklēšana” un izvēlnē pa kreisi no ārsta kalendāra, atlases laukos filiāļu nosaukumi ir sakārtoti alfabēta secībā.


 Iepriekšējo programmatūras atjauninājumu apraksti (arhīvs)

Comments