Programmatūras atjauninājums (v.4.76)

Relīzes (versijas) numurs: 4.76
Izmaiņu publicēšanas datums: 15.01.2021.

Svarīgi! Saskaņā ar vienošanos ar Nacionālo veselības dienestu, pagaidām ir iespējams izveidot e-nosūtījumus tikai COVID-19 testēšanai, savukārt izgūt no e-Veselības ir iespējams visus nosūtījumus norādītajā periodā par izvēlēto pacientu. Iespēju veidot nosūtījumus pārējiem pakalpojumiem tiek plānots piedāvāt februāra laikā.

1. Sadaļa e-Veselība ir papildināta ar iespēju veidot e-nosūtījumus un sinhronizēt nosūtījumus ar e-Veselības sistēmu.

Nospiežot pogu “Izgūt no e-Veselības”, būs redzami visi reģistrētie nosūtījumi, kas norādītajā periodā šim pacientam ir pieejami e-Veselības sistēmā.


Šobrīd ir iespējams izveidot e-nosūtījumus COVID-19 testēšanai

Lai veidotu nosūtījumu, vispirms ir jāizvēlas pacients. Nosūtījumu saraksts būs redzams tikai izvēlētam pacientam par norādīto periodu. Pēc nosūtījuma veiksmīgas reģistrēšanas, tam tiek rādīts e-Veselības sistēmā piešķirtais numurs. 

Ar “ext” tiek apzīmēti nosūtījumi, kas nav veidoti SmartMedical, bet ir pieejami apskatei pēc datu izgūšanas no e-Veselības sistēmas.


Kļūdaino nosūtījumu sarakstā ir redzami nosūtījumi par visiem pacientiem norādītajā periodā.


E-nosūtījumi ir papildināti ar iespēju izmantot šablonus. 

Šablonu var veidot formai (tajā tiek saglabāta informācija no ievadlaukiem “Pamatojums”, “Pakalpojums”, “Pamata diagnoze”, “Anamnēze”, “Piezīmes”) 

vai ievadlaukiem “Anamnēze” un “Piezīmes”.
2. Pacients -> e-Veselība -> Darbnespējas lapas B

Ir pievienots jauns darbnespējas cēlonis bērna kopšanai – “Bērna kopšana ar kaulu lūzumiem”. Šo cēloni var norādīt, ja bērns ir vecumā līdz 14 gadiem. 


 Iepriekšējo programmatūras atjauninājumu apraksti (arhīvs)


Comments