Programmatūras atjauninājums (v.4.79)

Relīzes (versijas) numurs: 4.79
Izmaiņu publicēšanas datums: 30.03.2021.

1. Pilnveidots Vakcinācijas modulis.

Modulī ir iespējams veikt vakcinācijas fakta reģistrāciju un apskatīt sarakstu ar veiktajām vakcinācijām. Ir mainīts vakcinācijas fakta reģistrācijas veidlapas izskats, kā arī pievienota iespēja veidlapas aizpildīšanai izmantot šablonus.


Pēc vakcinācijas fakta saglabāšanas, vakcinācijas veidlapa tiks nosūtīta uz e-Veselības sistēmu, ja vakcinācijas veicēja un vakcinācijas fakta reģistrātora (ievadlauks “Izveidoja*”) lietotāju profili SmartMedical sistēmā ir konfigurēti darbam ar e-Veselību.


Lai ievērojami paātrinātu vakcinācijas formas aizpildīšanu, SmartMedikal atjauninājums saturēs arī šablonus visām Latvijas Republikā apritē esošām COVID-19 vakcīnām. Izvēloties kādu no šabloniem, veidlapā automātiski ar nepieciešamo informāciju tiks aizpildīta daļa ievadlauku.


 Pēc vakcinācijas fakta reģistrēšanas tiek automātiski izveidots APANS talons.

 


2. Pierakstu modulis: iespēja izvēlētam pacientam dzēst uzreiz vairākus pierakstus

Pierakstu modulī no pacienta Pierakstu vēstures popapa blokā “Nākotnes pieraksti” var dzēst vairākus pierakstus.

 

 

 


 Iepriekšējo programmatūras atjauninājumu apraksti (arhīvs)


Comments