Programmatūras atjauninājumi (v.4.82)

Relīzes (versijas) numurs: 4.82
Izmaiņu publicēšanas datums: 17.05.2021.

1. Stomatoloģijas modulis

Ir pievienota iespēja kopēt ārstēšanas informāciju citam pacientam.


2. Vakcināciju modulis

Ir pievienota COVID-19 vakcīnu atlikumu atskaite. 


Atskaiti var iesniegt neierobežotā skaitā.

Atskaiti nevar iesniegt par datumu, ilgāku par 30 dienām pagātnē, kā arī par datumiem nākotnē.


 Iepriekšējo programmatūras atjauninājumu apraksti (arhīvs)


Comments