PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀJUMS (V.4.83)

Relīzes (versijas) numurs: 4.83
Izmaiņu publicēšanas datums: 03.06.2021.


1. Iespēja paslēpt Apmaksas veidus

Sistēmas konfigurācija -> Kase / Norēķini -> Apmaksas veidu konfigurācija - iestatījumos ir pievienota iespēja paslēpt apmaksas veidus
kas tiek rādīti Norēķinu modulī. Apmaksas veidi, kuriem ir atzīmēta izvēles rūtiņa, nav redzami, veicot apmaksu norēķinu modulī.


2. Iespēja norādīt vakcinācijas faktiem APANS talonos ārstu – nosūtītāju pēc noklusējuma

Sistēmas konfigurācija -> Vakcinācijas iestatījumi -> APANS talonu šabloni vakcinācijai – veidojot šablonu, ir iespējams norādīt ārstu – nosūtītāju
Šis ārsts būs redzams APANS talonā kā nosūtītājs, pat ja vakcinācijas fakta reģistrācijas veidlapā ir norādīts cits ārsts - nosūtītājs.Vakcinācijas fakta reģistrācijas formā ir pievienota poga “Izgūt statusu”, kas ļauj atkārtoti pieprasīt un saņemt statusu tiem dokumentiem, kuriem ir numurs.


 
Ja lietotāja profilā ir norādīts ārsta prakses kods, kas atšķiras no iestādes koda, tad reģistrējot vakcinācijas faktu, primāri tiks ņemts ārstu prakses kods 
(arī vakcinācijas veicējam un lēmuma par vakcināciju pieņēmējam ir jābūt no šīs pašas ārstu prakses).Veicot atkārtoti pacienta pierakstu pie tā paša ārsta vienā dienā, pēc pacienta datu ievades ir pievienots brīdinājuma logs, kas ir jāapstiprina, lai varētu veikt turpmākās darbības.


Veicot vakcīnu pasūtījumus vai iesniedzot vakcīnu atlikumu atskaites, ir pievienota iespēja izvēlēties ārstniecības iestādes filiāles kodu (izkrītošā izvēlne). Filiāles kods vakcināciju pasūtījumiem un atlikumu atskaitēm ir Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības organizācijas filiāles kods no klasifikatora "Ārstniecības iestādes filiāles" (kodu sistēma 1.3.6.1.4.1.38760.2.28).


Vakcinācijas vietas iestatījumos filiāles kodu var saglabāt, tad pasūtījumu un atskaites formā tas aizpildīsies automātiski (ar iespēju nomainīt, izvēloties vērtību no klasifikatora). Iepriekšējo programmatūras atjauninājumu apraksti (arhīvs)


Comments