PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀJUMS (V.4.84)

Relīzes (versijas) numurs: 4.84
Izmaiņu publicēšanas datums: 17.06.2021.


1. AUTOMĀTISKS PIERAKSTS UZ COVID-19 2.POTI

SmartMedical sistēmā tiek piedāvāta jauna iespēja – reģistrējot vakcinācijas faktu, automātiski izveidot pierakstu uz 2.poti, kā arī veidojot pierakstu uz 2.poti, veikt pārbaudi uz pieraksta dublikātu.

Iestatījumi:

Iespēju var ieslēgt vakcinācijas iestatījumos: Sistēmas konfigurācija -> Vakcinācijas iestatījumi -> Revakcinācija -> “Ieslēgt automātisko pierakstu uz 2.poti” (jāatzīmē izvēles rūtiņa).

Iestatījumos ir jānorāda revakcinācijai paredzētie kalendāri un pierakstu tipi. Šajos kalendāros grafika ietvaros, ņemot vērā norādītos pierakstu tipus, tiks meklēti pieraksta laiki atkārtotās potes veikšanai. Ja kalendāri būs no grupas, kas ir norādīta Vakcinācijas vietas iestatījumos - Vakcinācijas kabineti datu apmaiņai ar portālu manavakcina.lv, tad uz portālu tiks nosūtīta arī informācija par pierakstu uz 2.poti.

Iespēja “Meklēt brīvo vietu pierakstiem uz 2.poti tikai revakcinācijai paredzētajā darba laikā”, nodrošina, ka pieraksta laiks tiek meklēts tikai ar norādītiem pierakstu tipiem. Ja šī iespēja nav atzīmēta, tad tiek meklēts brīvais laiks ar jebkādu pieraksta tipu norādītajā kalendārā darba grafika ietvaros.

Katrai vakcīnai ir jānorāda 2.potei atbilstošs pieraksta tips. Reģistrējot izvēlēto vakcīnu, automātiski tiks veidots pieraksts ar šai vakcīnai atbilstošo 2.potes pieraksta tipu. 


Automātisks pieraksts uz 2.poti:

Veicot vakcinācijas fakta reģistrāciju COVID-19 pirmajai potei, formas augšējā labajā malā parādās jauns ievadlauks “Pierakstīt uz 2.poti” ar iespēju ievadīt datumu no kalendāra. Šis datums automātiski tiks saglabāts un ievietots nākamajos dokumentos visu laiku, kamēr lietotājs to nenomainīs vai neizies no sistēmas. Katram preparātam var norādīt savu datumu.


Ja kalendārā ir pieejama brīva vieta pieraksta veikšanai, pēc vakcinācijas fakta saglabāšanas (poga "Saglabāt datus") tiek parādīts uznirstošais logs ar informāciju par revakcinācijas veikšanai ieplānoto datumu, laiku un vietu.


Kalendārā tiek izveidots pieraksts ar reģistrētās vakcīnas 2.potei atbilstošo pieraksta tipu.


Gadījumos, kad pacientam jau iepriekš ir bijis izveidots pieraksts uz 2.poti, tiek rādīts uznirstošais logs ar informāciju par pierakstu, kā arī piedāvātas rīcības iespējas – pārrakstīt vecā pieraksta datus ar jauno informāciju (poga “Aizstāt ar jaunu”) vai atstāt veco pierakstu (poga “Atcelt”).
 

Ja kalendārā brīvas vietas pierakstam nav, tiek rādīts uznirstošais logs ar informāciju, ka nav brīvas vietas. Šādā gadījumā pacients uz 2.poti jāpieraksta manuāli – citā kalendārā vai citā datumā, izmantojot Pierakstu sadaļu.


Pārbaude uz  to, vai pacientam jau ir pieraksts uz 2.poti, ir pievienota arī Pierakstu sadaļā

Veidojot pierakstu, ja pacientam jau ir pieraksts ar tipu, kas atbilst tā paša preparāta 2.potei, arī tiek rādīts uznirstošais logs ar informāciju par pierakstu un iespēju izvēlēties rīcību - aizstāt pieraksta datumu vai atstāt iepriekšējo.
2. NOSŪTĪTĀJA PIEVIENOŠANA RĒĶINAM

SmartMedical ir papildināta iespēja izvēlēties ārstu-nosūtītāju Norēķinu sadaļā.

Ārsta-nosūtītāja izvēles iestatījumos (Sistēmas konfigurācija -> Saskarne -> Ārsta-Nosūtītāja izvēle -> Nosūtītāja izvēle Pacienta rēķinos) var izvēlēties ārstu sarakstu, 
kurus būs iespējams pievienot pacientu rēķiniem. Ir pieejams gan saraksts ar ārstiem no NVD klasifikatora, gan arī iestādē lokāli izveidots ārstu saraksts (iespēja “Nosūtītāju saraksts”).

Izvēloties iespēju “Nosūtītāju saraksts”,  nosūtītāji vispirms ir jāpievieno sarakstam. Nosūtītājus var pievienot:

no Pacienta rēķina (izvēlētai manipulācijai kolonnā “Nosūtītājs” nospiežot “Izvēlēties” un nospiežot ikonu “Pluss”)


no Kases/Norēķinu iestatījumiem (Sistēmas konfigurācija -> Kase/Norēķini -> Pakalpojumu konfigurācija -> Nosūtītāji, nospiežot ikonu “Pluss”)


Lai Norēķinu sadaļā iespēja pievienot nosūtītāju būtu pieejama, tā ir jāaktivizē. Pacienta rēķina blokā jānospiež ikona “Bultiņas” un jāizvēlas “Konfigurēt bloku”. Klienta rēķinu bloka konfigurācijas logā  sadaļā “Tabulas izskata konfigurācija” jāatzīmē izvēle rādīt nosūtītāju.

 

Pēc iestatījumu saglabāšanas rēķinu blokā būs redzama kolonna “Nosūtītājs”, kurā varēs izvēlēties ārstus no nosūtītāju saraksta. Lai ārstu varētu pievienot kā nosūtītāju rēķinam, ārsta datos jābūt norādītam ārsta personas kodam, vārdam, uzvārdam, kā arī iestādes kodam.
  

3. DUBLIKĀTA VEIDOŠANA NO VAKCINĀCIJAS FAKTA

Vakcinācijas modulī ir pievienota iespēja veidot vakcinācijas fakta dublikātus. Dublikātu var veidot gan no veiksmīgi nosūtīta, gan no anulēta, gan arī no papīra formāta dokumenta.
Dokumentā tiek pārkopēta visa informācija no vakcinācijas fakta, ieskaitot vakcinācijas datumu un laiku.

4. PACIENTA DATU PĀRRAKSTĪŠANA VAKCINĀCIJAS FAKTA FORMĀ

Vakcinācijas modulī ir pievienota iespēja kļūdainā vakcinācijas faktā izlabot pacienta datus, pārrakstot tos ar izlabotiem datiem no pacienta kartes. 
Lai labotu datus vakcinācijas faktā, vispirms pacienta kartē pacienta dati ir jāsinhronizē ar e-Veselības sistēmu vai NVD
tad vakcinācijas fakta formā ir jānospiež pacienta datu atjaunināšanas ikoniņa un atkārtoti jāsaglabā vakcinācijas fakta forma.


 Iepriekšējo programmatūras atjauninājumu apraksti (arhīvs)


Comments