Programmatūras atjauninājums (v4.68)

Relīzes (versijas) numurs: 4.68
Izmaiņu publicēšanas datums: 14.08.2020.

Svarīgi! Drošības risku mazināšanas nolūkā tiek mainītas lietotāju piekļuves tiesības SmartMedical sistēmai. Līdz 01.09.2020. pēc pierakstīšanās sistēmā lietotājs saņems informatīvu paziņojumu par lietotāja profila izmantošanu atbilstoši drošības noteikumiem. SmartMedical programmatūrā tiks ieviestas izmaiņas, kas neļaus pieslēgties sistēmai vairākiem lietotajiem, izmantojot vienu un to pašu lietotāja vārdu vienlaikus.

pazinojums

Svarīgi! Ir izstrādāti SmartMedical vispārīgie lietošanas noteikumi. Iepazīties ar noteikumiem var gan no pieslēgšanās loga, gan no sadaļas Palīdzība, gan arī nospiežot uz informatīvajā paziņojumā norādītās saites.

          

Dokuments ar lietošanas noteikumiem tiek atvērts jaunā logā. Katra Lietotāja pienākums ir iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un ievērot tajos noteiktās prasības.

 


Ir mainīts izvietojums kļūdu paziņojumiem, kas tiek rādīti sistēmas pieslēgšanās logā. Tagad visi kļūdu paziņojumi tiek rādīti atsevišķā blokā zem pieslēgšanās formas.


Stacionāra un Dienas stacionāra moduļi ir papildināti ar iespēju izveidot Ārsta apskati no Pacienta stacionāra kartes. (Stacionāra / Dienas stacionāra karte -> Dokumenti -> Izveidot ārsta apskati).


No Pacienta stacionāra kartes veidotā ārsta apskate ir piesaistīta šai kartei.

Katra nākamā apskate tiek pievienota saraksta beigās. Uzbraucot ar peli uz saites ar izveidoto apskati (izveides datums un ārsta specialitātes kods), tiek rādīts apskati izveidojušā ārsta vārds un uzvārds.


Atverot apskati, formā ir norādīts apskates identifikācijas numurs.


Pēc šī numura vēlamo dokumentu ir iespējams atrast, apskatīt, labot vai dzēst dokumentu sarakstā: Pacients -> Medicīniskās formas -> Ārsta apskate Hederī papildināta informācija par pacienta statusu – tiek rādīta papildus informācija par pacienta atrašanos stacionārā:

  •          Pirmo reizi šajā gadā
  •          Pirmo reizi šajā gadā, tajā skaitā pirmo reizi mūžā
  •          Atkārtoti šajā gadā
  •          Atkārtoti, ar to pašu diagnozi pēdējo trīs mēnešu laikā


Svarīgi! Ir izstrādāta stacionāra kartes turpinājumu (pielikumu) veidošanas funkcionalitāte. Turpinājums tiek veidots no pacienta stacionārās kartes, tabā Kustības blokā Turpinājumi nospiežot pogu Pievienot jaunu. 

Nospiežot uz Pievienot jaunu turpinājumu, uznirstošā logā ir jāievada datums, ar kuru tiek noslēgts iepriekšējais turpinājums (ar kustību 39 ) un atvērts jauns turpinājums ar stacionāra kartē norādīto iestāšanās kustību.


Pacients tiek izrakstīts no stacionāra ar kādu no izrakstīšanās kustībām (31, 32, 33).  Ar šīs kustības datumu tiek slēgts pēdējais turpinājums.


Ja stacionāra karte tiek veidota ar turpinājumiem, tad SPANS taloni ir jāveido katram turpinājumam par atbilstošo periodu (īsākais laika periods, par kuru veido turpinājumu, ir 1 kalendārais mēnesis, skaitot no hospitalizācijas sākuma datuma), un pēdējam turpinājumam, pēc pacienta izrekstīšanas no stacionāra.

Lai izveidotu talonu, ir jāatzīmē izvēlnes rūtiņa pie atbilstošā turpinājuma un jānospiež poga “Ģenerēt SPANS”. (Turpinājumi, kuriem jau ir izveidoti SPANS taloni, kolonnā “SPANS ir“ tiek atzīmēti ar “+”(pluss))


Talons ir redzams arī  Stacionārs – Slimnīca -> SPANS -> Talonu saraksts.  Talonu ir jāatzīmē un jānosūta uz NVD, šī procedūra nav mainījusies.

Vairāk informācijas par turpinājumu veidošanu šeit.


Comments