Programmatūras atjauninājums (v4.69)

Relīzes (versijas) numurs: 4.69
Izmaiņu publicēšanas datums: 16.09.2020.

1. Veselības pārbaudes -> Apskates lapas

 Apskates lapas formā tabā “Vispārīgā informācija” ir pievienota iespēja izdzēst (anulēt) “Nelaimes gadījuma atzinumu” (ikona “Miskaste”)


Veicot anulēšanu, obligāti jānorāda anulēšanas iemesls.


Visus atzinumus – gan izdzēstos, gan aktuālo – var apskatīt tabā “Nelaimes gadījumi”. Katram atzinumam ir norādīts atzinuma numurs.


Veselības pārbaudes -> Atskaites -> Pa pacientiem

Atskaite ir papildināta ar kolonnu “NGA num.”, kolonnā var redzēt aktuālā vai pēdējā anulētā atzinuma numuru. Filtrs ir papildināts ar izvēles rūtiņu – “Rādīt tikai ar NGA”.


2. SmartMedical -> Komisijas -> Apgaitas lapas

Apgaitas lapas formā tabā “Slēdziens” ” ir pievienota iespēja izdzēst (anulēt) “Nelaimes gadījuma atzinumu” (ikona “Miskaste”). Veicot anulēšanu, obligāti jānorāda anulēšanas iemesls.

Visus atzinumus – gan izdzēstos, gan aktuālo – var apskatīt tabā “Nelaimes gadījumi”.


SmartMedical -> Komisijas -> Atskaites -> Statistika

Atskaite ir papildināta ar kolonnu “NGA Nr.”, kolonnā var redzēt aktuālā vai pēdējā anulētā atzinuma numuru. Filtrs ir papildināts ar izvēles rūtiņu – “Rādīt tikai ar NGA”.


3. SmartMedical -> Pacients -> Medicīniskās formas ->  Ginekologa apskate / Oftalmologa apskate

Abās formās ir pievienotas jaunas pogas – “Izveidot APANS talonu” un “Izveidot konsultācijas slēdzienu”. Josla ar pogām ir nofiksēta uznirstošā loga apakšā un ir vienmēr redzama.


4. Forma “Ginekologa apskate” ir papildināta ar jaunu ievadlauku “Diagnoze”. Diagnozi var izvēlēties gan no klasifikatora (ikona “Lupa”), gan ievadīt ar roku teksta laukā.


 5.  RTG nosūtījumu saraksta filtrs ir papildināts ar jauniem atlases kritērijiem. Ir pievienota iespēja meklēt pēc izmeklējuma datuma (ievadlauks “Izmeklēts”) un pēc slēdziena un / vai apraksta esamības nosūtījumā (izkrītošās izvēlnes “Slēdziens” un “Apraksts”).


 

6. Ir vienkāršots šablonu veidošanas process.  Veidojot šablonu nosūtījumam ar izvēlētu izmeklējumu apgabalu, pēc noklusējuma kā šablona nosaukums tiek izmantots izmeklējuma apgabala nosaukums. Šablona nosaukumu var labot.


7. Veidojot RTG nosūtījumus, kuros maksātājs ir Pacients, nav obligāti jāaizpilda Nosūtītāja dati.


8. Stacionārs – Slimnīca

Ir izveidota iespēja anulēt pacienta stacionāro karti (poga “Anulēt”). Anulējot karti, ir obligāti jānorāda anulēšanas iemesls. Pēc kartes anulēšanas tiek atjaunota pacienta epizode, ar iespēju atkārtoti uzņemt pacientu vai atteikt pacientam uzņemšanu stacionārā.


Lai redzētu anulēto karti stacionāro karšu sarakstā (“Ārstēšana stacionārā”), filtrā ir nepieciešams atzīmēt izvēles rūtiņu “Rādīt dzēstās”. Anulētās kartiņas tiek iekrāsotas sarkanas.


Atverot anulēto karti, ir redzams paziņojums – informācija, kad karte tika anulēta un norādītais anulēšanas iemesls.


Atjaunotā pacienta epizode ir redzama sarakstā “Aprūpe uzņemšanas nodaļā”


Kā arī Pacienta epizodēs, ar statusu “Uzņemšana”Iepriekšējo programmatūras atjauninājumu apraksti (arhīvs)

Comments