Programmatūras atjauninājumi (v-4.71)

Relīzes (versijas) numurs: 4.71
Izmaiņu publicēšanas datums: 15.10.2020.

Svarīgi! 

Līdz 2020.gada 8.novembrim sistēmas lietotājiem tiks rādīts brīdinājuma paziņojums, gadījumos, kad sistēmā ar vienu lietotājvārdu ir pierakstījušies vairāki lietotāji vai viens lietotājs ir pierakstījies vairāk kā 4 pārlūkprogrammās.


1.  Norēķini -> Citi apmaksas veidi (nefiskālie maksājumi)

Nefiskālo maksājumu noformēšanas forma ir papildināta ar jaunu ievadlauku “Piezīmes”.

Šajā laukā ievadītā informācija tiek rādīta gan rēķina informācijas logā (atverot atbilstošo rēķinu no rēķinu saraksta), gan rēķina un kvīts izdrukās.

 

 2. Norēķini -> E-Kvīts

E-Kvīts noformēšanas forma ir papildināta ar jaunu ievadlauku “Apmaksa saskaņā ar rēķinu:”.

Ja šis lauks tiek aizpildīts, ievadītā informācija tiek rādīta gan e-Kvīts labošanas formā (atverot atbilstošo čeku no čeku saraksta), gan kvīts un e-Kvīts izdrukās.

Ja lauks netiek aizpildīts, papildus teksts izdrukās neparādās.

Ja tiek aizpildīts gan ievadlauks “Papildus dati uz čeku”, gan “Apmaksa saskaņā ar rēķinu”, tad izdrukās ir redzama informācija no abiem ievadlaukiem.

 

3. Pacients -> Medicīniskās formas

Medicīnisko formu sarakstā ir pieejama Izraksta-Epikrīzes forma. Lai veidotu jaunu izrakstu vai apskatītos jau izveidotos izrakstus, ir jāizvēlas pacients –  izrakstu saraksts būs redzams tikai par izvēlēto pacientu.

Izrakstu var sasaistīt ar Dienas stacionāra karti, tādā gadījumā ieraksta tips sarakstā būs Dienas stacionārs. Ja izraksts ir sasaistīts ar Dienas stacionāra karti, tajā tiek pārnesta informācija no kartes – iestāšanās un izrakstīšanas datumi, ārsts – nosūtītājs, ārstējošais ārsts.Izrakstu, kas veidots, sasaistot ar dienas stacionāra karti, varēs labot tikai no dienas stacionāra.

Sarakstā ir redzami izraksti no Stacionāra – slimnīcas, ar tipu – Stacionārs – Slimnīca. Izrakstus nevar sasaistīt ar Stacionāra – slimnīcas karti. Šādi izraksti ir labojami tikai no Stacionāra – slimnīcas.

Ja izraksts tiek veidots no pacienta sadaļas Izraksta – Epikrīzes formas un tas nav piesaistīts kartei, tā tips ir Ambulatorija. Šāda tipa izrakstos ievadītos datus ir iespējams papildināt un labot.

Sarakstu var filtrēt pēc tipiem.

 


Iepriekšējo programmatūras atjauninājumu apraksti (arhīvs)

Comments