Programmatūras atjauninājumi (v-4.72)

Relīzes (versijas) numurs: 4.72
Izmaiņu publicēšanas datums: 05.11.2020.

Svarīgi! 1. Izmeklējums COVID RNS noteikšanai

Nosūtījums COVID RNS noteikšanai


SmartMedical sistēmā ir pieejama jauna iespēja - noformēt tiešsaistē nosūtījumu uz laboratorisko izmeklējumu COVID RNS noteikšanai. Nosūtījuma forma ir pieejama sadaļā "Pacients" -> "Izmeklējumi". Nosūtījums uzreiz nonāk E.Gulbja laboratorijā.


2. DNL bērniem

Ir izveidota iespēja noformēt DNL B bērnam vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Lai atvērtu lapu bērnam, ir jāizvēlas poga “Bērns” pa labi no informatīvā paziņojuma “Darbnespējas lapu B var izrakstīt tikai pieaugušajam.”

 

Ir izveidota iespēja redzēt slima bērna kopšanai izsniegtās darbnespējas lapas ne tikai pieaugušajam, bet arī izvēloties pacientu – bērnu. Šajā gadījumā bērna hederī būs redzams paziņojums, ka pacientam ir atvērta DNL, iekavās norādot pieaugušā vārdu un uzvārdu.

 

DNL kas ir atvērta pieaugušajam slima bērna kopšanai, darbnespējas lapu B sarakstā ir redzama gan izvēloties vecāku, gan bērnu.

 

DNL kas ir atvērta pieaugušajam slima bērna kopšanai, Ārsta apskates formā, sadaļā e-darbnespējas lapas, ir redzama gan izvēloties vecāku, gan bērnu.

 

  
3. Nosūtījums uz citoloģisko izmeklēšanu (203/u)

Ir izveidota jauna forma nosūtījumam uz Citoloģisko izmeklēšanu.

 

4. Papildinājumi stacionāra kartiņās

Stacionāra kartiņas ir papildinātas ar pacienta grupām. Veidojot stacionāro kartiņu, pacienta grupas tiek aizpildītas no pacienta kartes. Grupas var papildināt vai mainīt.

 


Stacionāra kartē lauks “Kontaktinformācija” tiek aizpildīts no pacienta kartes lauka “Kontaktpersona”, ja tas ir aizpildīts.

 

Stacionāra kartē ir jauna poga “Saglabāt un aizvērt”, kas saglabā datus un aizver karti (iepriekš bija atsevišķas pogas “Saglabāt datus” un “Aizvērt”).

 


4. Uzlabojumi "Ārsta apgrozījuma atskaitē"

Ir mainīts “Ārsta apgrozījuma atskaites” (Kombinētās atskaites) izskats.  “Kopsavilkumā” esošie dati tagad tiek rādīti tabulas pirmajā rindā. Fiskālā tipa apmaksas veidi pēc noklusējuma tiek rādīti vienmēr. Tabulas izskatu var konfigurēt, nospiežot ikonu “Atslēga” (“Konfigurēt sadaļu”).


 Iepriekšējo programmatūras atjauninājumu apraksti (arhīvs)


Comments