Programmatūras atjauninājumi (v-4.73)

Relīzes (versijas) numurs: 4.73
Izmaiņu publicēšanas datums: 25.11.2020.

Darba nespējas lapa B bērniem

Ir atvieglota iespēja DNL  B noformēšanai vecākiem vai pilnvarotiem pārstāvjiem.

Ja bērnam pacienta kartiņā ir aizpildīti dati tabā “Likumiskie pārstāvji” (obligāti jābūt norādītam likumiskā pārstāvja personas kodam), tad atverot DNL norādītā bērna kopšanai, sistēma piedāvās izvēlēties pilnvaroto pārstāvi no bērna kartiņā norādītajiem. 

Izvēloties kādu no pilnvarotām personām, pacienta meklēšanas lauks tiks automātiski aizpildīts ar izvēlētā pārstāvja personas kodu.


Ja tiek atvērta DNL par bērna (14 līdz 18 gadi) kopšanu, bērna datu blokā tiek rādīts informatīvs paziņojums, ka B darbnespējas lapu bērnu kopšanai no 14 gadu vecuma drīkst izrakstīt tikai personai, kurai ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.


Modulis Stacionārs – Slimnīca ir papildināts ar jaunām atskaitēm un ar tām saistītiem iestatījumiem. Ir pievienotas dienas atskaites - Pacientu saraksts (007/u), Gultu Fonda uzskaite (007/u) un periodu atskaites – Gultu Fonda kopsavilkums (016/u), Gultas fonda darbības rādītāji. Atskaites ir pieejamas: Stacionārs – Slimnīca -> Atskaites. Lai varētu izmantot minētās atskaites, ir pievienoti iestatījumi “Gultas fonds”. Iestatījumi ir pieejami: Stacionārs – Slimnīca -> Moduļa iestatījumi -> Vispārējie iestatījumi.

 

Lai sāktu darbu ar atskaitēm, vispirms iestatījumos ir jāizveido saraksts ar gultas fonda vienībām. Katrai vienībai ir jānorāda iestādē izmantojamais gultas profils, nodaļa, kurā tas atrodas, paredzētais gultu skaits, kā arī derīguma periods.


Lai dati būtu redzami atskaitēs, pacienta stacionāra kartē, tabā Kustības, ir jābūt norādītam kustības kodam, nodaļai un gultas profilam. 


 Iepriekšējo programmatūras atjauninājumu apraksti (arhīvs)


Comments