Programmatūras atjauninājumi (v-4.74)

Relīzes (versijas) numurs: 4.74
Izmaiņu publicēšanas datums: 10.12.2020.

No 2020.gada 10.decembra SmartMedical sistēmā būs iespējams nosūtīt pacientus izmeklējumu veikšanai ne tikai uz E.Gulbja laboratoriju, bet arī uz Centrālo Laboratoriju (Pacients -> Izmeklējumi -> Nosūtījumi uz laboratoriju)

Laboratorijas var mainīt nosūtījumā, izkrītošajā izvēlnē “Izvēlēties laboratoriju”.

Ja vēlaties, lai nosūtījumos pēc noklusējuma ir Centrālā Laboratorija, tad Sistēmas konfigurācijā -> Laboratorijas izmeklējumi -> Laboratorija pēc noklusējuma ir jāizvēlas Centrālā Laboratorija un jāsaglabā sadaļas iestatījumi.

Lai nosūtījums tiktu nosūtīts uz laboratoriju, obligāti ir jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai “Atļauju nosūtīt nosūtījumu apstrādei uz laboratoriju”. Centrālās Laboratorijas gadījumā, pēc nosūtījuma saglabāšanas, kad tam ir piešķirts nosūtījuma numurs, nekādas izmaiņas nosūtījumā veikt nevar. 

Svarīgi! Ja ir paredzēts nosūtīt pacientu COVID testu veikšanai, tad nosūtījuma formas ievadlaukā "Komentārs" obligāti ir jānorāda pacienta kontakttālrunis. Šis tālrunis tiks izmantots, lai vienotos ar pacientu par testa veikšanas datumu, laiku un vietu.

 Iepriekšējo programmatūras atjauninājumu apraksti (arhīvs)


Comments