Programmatūras atjauninājums (v4.66)

Relīzes (versijas) numurs: 4.66
Izmaiņu publicēšanas datums: 12.06.2020.

Papildinājumi un uzlabojumi:
  • Ambulatoro karšu numerācija: papildu validācijas (numuru unikalitāte un pieļaujamie simboli) un papildu iespējas (iespēja labot jau izveidotas ambulatorās kartes numuru) no pacientu un pierakstu sadaļu saskarnēm.
Svarīgi! Ambulatoro karšu konfigurācijas iestatījumi turpmāk atradīsies Sistēmas konfigurācijā sadaļā Pacientu konfigurācija - Ambulatorā karte.

Kartes numura ģenerēšanas ikona –  simbols “Pluss”.

Svarīgi! Kartes numuru būs iespējams labot. Ir pievienotas papildu pārbaudes uz kartes numura unikalitāti, gan veidojot ambulatoro karti, gan ierakstot kartes numuru pacienta datu ievadē/labošanā. Nevarēs norādīt vienu un to pašu kartes numuru vairākām ambulatorajām kartēm. Nekorekta numura gadījumā lietotājs saņems paziņojumu un informāciju par atļautiem simboliem korekta numura veidošanai.

Būs iespēja izveidot ambulatoro karti ar pacienta datos ievadīto ambulatorās kartes numuru, kā arī tiks fiksēta un darbību arhīvā pieejama ambulatorās kartes numura izmaiņu vēsture.

Svarīgi! Notiks izmaiņas arī ambulatoro karšu veidošanā no Pierakstu sadaļas. Turpmāk kartes veidošana no Pierakstiem būs iespējama tikai izmantojot pacienta datu ievades/labošanas formu, kura ir pieejama nospiežot ikonu "Pacients".

Vairāk informācijas mācību materiālos:
  • Papildu informācijas attēlošana par datu apmaiņu ar radioloģijas IS (nosūtīšanas laiku uz RIS un DATAMED vai TRADINTEK portālu).
Sistēmas lietotājam būs pieejama informācija par to, kad nosūtījums tika nosūtīts uz RIS vai kad izmeklējumu rezultāti tika nosūtīti uz pacientu  portālu. Nosūtīšanas datums un laiks tiks fiksēts nosūtījuma formā, attiecīgi blakus nosūtījuma statusam vai pacienta portāla ikonai.

  • Mamogrāfijas skrīninga iestatīšana, nosūtījuma veidošana un rezultātu novērtēšana.
Sistēmas lietotājiem būs iespēja izveidot veidlapu valsts apmaksātam izmeklējumam “SKRĪNINGA MAMOGRĀFIJAS REZULTĀTS/NOSŪTĪJUMS UZ TĀLĀKIEM PĒC SKRĪNINGA IZMEKLĒJUMIEM”. 
Ja pacients atbildīs kritērijiem (sieviete virs 50 gadu vecuma), tad mamogrāfijas nosūtījumā parādīsies papildlauki – Vēstules numurs un Izvērtējums.

Lai izdrukātu skrīninga veidlapu, nosūtījumā būs jānorāda vismaz divi radiologi, kā arī jābūt pirmā radiologa aprakstam un slēdzienam, un nosūtījumam jābūt statusā Pabeigts. 

Pirms skrīninga nosūtījumu veidošanas, radioloģijas moduļa iestatījumos būs jānorāda mamogrāfijas izmeklējuma tips.

  • Papildu lauks ārzemnieka personas koda ievadei online apdrošināšanas norēķiniem.
Online apdrošināšanas gadījumos būs iespējams norādīt ārzemnieku personas kodus. Reģistrējot pacienu ar tipu Ārzemnieks, pacienta datu ievades/labošanas formā būs jauns ievadlauks – Ārzemnieka personas kods. Šajā laukā ievadītie personas dati būs redzami online apdrošināšanas transakcijās.

Vairāk informācijas mācību materiālos:
  • Papildu poga "Augšupielādēt izmaiņas" un sistēmas serviss (e-pierakstu informācijas apmaiņas optimizēšanai)
E-pierakstu informācijas apmaiņas optimizēšanai (ātrdarbībai) sistēmas lietotājiem būs pieejama jauna poga – “Augšupielādēt izmaiņas”. Izmantojot šo pogu, portālam Piearsta.lv tiks sūtīti tikai tie dati, kuros bija veiktas kādas izmaiņas (informācija par izmaiņām ārstu grafikos, profilos, pakalpojumos).

Vairāk informācijas mācību materiālos:
Comments