Programmatūras atjauninājums (v4.67)

Relīzes (versijas) numurs: 4.67
Izmaiņu publicēšanas datums: 02.07.2020.

Stacionāra modulis / Epizodes vispārīgā informācija / klasifikatorā "Nogādāts stacionārā" jaunas (papildu) izvēles: 

 • akūti,
 • izmeklēšana,
 • rehabilitācija,
 • sociālā aprūpe,
 • pārvests no citas iestādes


Papildu lauks pacienta kartē kontaktpersonas ievadīšanai.

Izmaiņas ambulatorās kartes izdrukā un izdrukas iestatījumos:
 • Izdruka pārveidota pdf formātā, tāpēc atkāpju iestatīšana kreisajā malā un augšā, kā arī veidlapas otras puses drukāšana vairs nav pielietojamas. 
           Pārbaudīt izdrukas iestatījumus var: Sistēmas konfigurācija / Sistēmas kodols / Izdrukas konfigurācija: Ambulatorās kartes konfigurācija.

  Mainīts ambulatorās kartes izdrukas izskats.
  • kartes kreisajā malā alfabēta vietā tiek drukāts pacienta vārds un uzvārds.
  • Pievienota iespēja drukāt sekojošu informāciju:
   • ģimenes ārsts (datu avots - pacienta karte),
   • pacienta kontaktpersona (datu avots - pacienta karte),
   • ambulatorās kartes izveides datums,
   • pacienta reģistrēšanas  (U) datums.

  Lai šie dati tiktu attēloti izdrukā, tos atzīmē izdrukas iestatījumos (sadaļā Sistēmas kodols / Izdrukas konfigurācija / Ambulatorās kartes konfigurācija).  Ambulatoro karšu konfigurācija tiks papildināta ar jaunu iestatījumu - Vienkāršots ambulatorās kartes režīms 

      (Sistēmas konfigurācija / Pacientu konfigurācija / Ambulatorā karte, pēc noklusējuma – izslēgts).

  To varēs izmantot gadījumos, kad ambulatorās kartes numuru lieto bez sasaistes ar SmartMedikal ambulatoro karšu funkcionalitāti 
  (kā papīra karšu numuru fiksēšanu pacienta datos vai informācijā par pierakstu). 
  • Kartes numurs kā teksta lauks būs aizpildāms pacienta datos un pieraksta formā.
  • netiks kontrolēta korekta kartes numerācijas veidošana, kā arī neveidosies kartes numura sasaiste (klikšķināms links) ar SmartMedical sistēmā izveidoto ambulatoro karti.
  • Ar ieslēgtu vienkāršoto režīmu izveidot ambulatoro karti varēs tikai no sadaļas Pacients / Medicīniskās formas / Ambulatorā karte.

  Svarīgi! Tiks veiktas izmaiņas radioloģijas nosūtījumos. Būs papildināts obligāti aizpildāmo lauku skaits. Turpmāk obligāti būs nepieciešams aizpildīt sekojošus laukus: 

  Nosūtījuma tips, Aparāts / nodaļa, 1. Diagnoze, Izmeklējuma apgabals, Nosūtītāja vārds, Nosūtītāja specialitāte, Nosūtītāja identifikators, Nosūtītāja organizācija, Nosūtītāja organizācijas kods, Saņēmēja vārds, Saņēmēja personas kods, Saņēmēja organizācija, Saņēmēja organizācijas kods, Informācija par Maksātāju, Atbildīgais Radiologs.

  Ja šie lauki nebūs aizpildīti, mainot nosūtījuma statusu uz Pārbaudīts vai nospiežot pogu Pārbaudīts un nosūtīt uz RIS, un veicot saglabāšanu, nosūtījuma statuss pēc nosūtījuma saglabāšanas netiks nomainīts. Neaizpildītie obligāti aizpildāmie lauki būs iekrāsoti sarkanā krāsā.


  Tiks veiktas izmaiņas APANS talonu veidošanā no RTG nosūtījumiem. Turpmāk automātiski ar vērtību 7 (palīgkabinetu pakalpojumi) tiks aizpildīts lauks “Aprūpe sakarā ar”.


  Veidojot APANS talonu no Stacionāra uzņemšanas nodaļas, atsakot pacientam uzņemšanu stacionārā, kā nosūtītājs talonā tiks norādīts uzņemšanas nodaļas ārsts no pacienta epizodes. 


  Vērtības laukiem blokā Nosūtītājs / Rezultātu saņēmējs, veidojot nosūtījumus uz RTG no Stacionārs - Slimnīca/ Aprūpe uzņemšanas nodaļā: Dokumenti tiks ņemtas no epizodes lauka “Uzņemšanas nodaļas ārsts”.


  Vērtības laukiem blokā Nosūtītājs / Rezultātu saņēmējs, veidojot nosūtījumus uz RTG no Stacionārs - Slimnīca/ Ārstēšana stacionārā: Dokumenti tiks ņemtas no stacionāra kartes cilnes Vispārīgā informācija, lauka “Ārstējošais ārsts”.


  Ārsta apgrozījuma atskaite ir papildināta ar informatīvo bloku Kopsavilkums
  Norādītajā periodā samaksātās summas kopsavilkumā tiks attēlotas pa apmaksas tipiem. Būs redzama arī paplašinātā informācija par fiskālā tipa maksājumu veidiem – ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Sadalīt fiskālos tipus pa veidiem.
  Izmantojot iespēju sadalīt fiskālos maksājumus, Ieteicams pārbaudīt tabulas konfigurācijā (ikona “Konfigurēt sadaļu”), ka ir atzīmētas izvēles rūtiņas pie attēlošanai nepieciešamām kolonnām.

  Uzlabots drošības līmenis - tiks kontrolēts laiks, cik ilgi lietotājs drīkst palikt neaktīvs sesijā. Turpmāk, ja netiek veiktas nekādas darbības SmartMedical programmā, pēc 25 minūtēm lietotājam tiks jautāts, vai viņš vēlas turpināt darbu vai izrakstīties. Paziņojums būs redzams 5 minūtes. Beidzoties sesijai, būs redzams paziņojums par sesijas beigām un iespēju doties uz Pieslēgšanās lapu.

  Comments