Relīzes (versijas) numurs: 4.81

Relīzes (versijas) numurs: 4.81
Izmaiņu publicēšanas datums: 28.04.2021.

1. Vakcīnu pasūtījumi

SmartMedical Vakcināciju modulī ir pievienota iespēja veikt vakcīnu pasūtījumus COVID-19 vakcīnām.  Pasūtījuma forma ir pieejama SmartMedical -> Vakcinācijas -> Pasūtījumi.  Pirms veikt pasūtījumus, iestatījumos (Sistēmas konfigurācija -> Vakcinācijas iestatījumi -> Vakcinācijas vietas iestatījumi) ir jānorāda iestādes filiāles kods (no E-veselības klasifikatora 1.3.6.1.4.1.38760.2.28. “Ārstniecības iestādes filiāles”). Iestādes ar vienu filiāli šo lauku var neaizpildīt.


Pēc noklusējuma blokā “Kontaktpersona” tiek aizpildīta tekošā sistēmas lietotāja kontaktinformācija, ja tā ir norādīta lietotāja profilā. Šo informāciju formā var labot un papildināt.

Aizpildot pasūtījuma formu, ir jānorāda vēlamais vakcīnu skaits pirmajai devai (nav paredzēts norādīt medikamentu), kā arī nepieciešamais vakcīnu skaits otrajai devai (balstoties uz iepriekš veikto vakcināciju apjomu, norādot nepieciešamo skaitu noteiktam medikamentam). Pasūtījuma sagatavi var saglabāt kā melnrakstu (atzīmējot izvēles rūtiņu “melnraksts”) un veikt tajā labojumus. Kad pasūtījums ir gatavs un labojumi vairs nav paredzēti, tad formā noņem atzīmi melnraksts un veic pasūtījuma nosūtīšanu.


Kad pasūtījums tiek nosūtīts, labojumus veikt vairs nevar (to var anulēt un tad veikt jaunu pasūtījumu). Gan nosūtītos pasūtījumus, gan melnrakstus ir iespējams kopēt – veidot jaunu pasūtījumu ar iepriekšējā pasūtījumā norādīto informāciju.

Pēc pasūtījuma saglabāšanas un nosūtīšanas, tam tiek piešķirts unikāls EPIDEM numurs un identifikators, kā arī tiek rādīts pasūtījuma statuss SmartMedical sistēmā (melnraksts, nosūtīts, anulēts).

Iestādei uz katru filiāli vienlaicīgi var būt tikai viens nosūtīts pasūtījums nedēļā.


Visu pasūtījumu sarakstu var redzēt sarakstā. Sarakstu var filtrēt pēc datumiem, filiāles, kontaktpersonas un pasūtījuma statusa. Atzīmējot izvēles rūtiņu, var redzēt arī dzēstos pasūtījumus.


2. Papildinājumi Izraksta - Epikrīzes izdrukai

Izraksta - Epikrīzes izdruka ir papildināta ar slimības vēstures numuru un lappušu numerāciju. Šī informācija ir redzama lappuses augšmalā. 
Izmaiņas ir pieejamas, veidojot dokumentu gan no Stacionāra, gan no Dienas stacionāra moduļiem, gan arī no Pacienta sadaļas.


3. Papildinājumi Vakcinācijas iestatījumos

Vakcinācijas iestatījumos (Sistēmas konfigurācija -> Vakcinācijas iestatījumi -> Vakcinācijas vietas iestatījumi) pievienota jauna iespēja – saglabāt ārstu un māsas informāciju. 

Kad izvēles rūtiņa ir atzīmēta, veicot vakcinācijas fakta saglabāšanu, sistēmā tiks saglabāta informācija par formā ievadīto vakcinācijas veicēju un lēmuma par vakcināciju pieņēmēju. Turpmāk, atverot jaunu vakcinācijas fakta reģistrācijas formu, šie lauki būs aizpildīti ar iepriekš saglabātām ārstniecības personām. 

Ievadītās personas formā automātiski tiek pievienotas līdz brīdim, kamēr lietotājs tās nomaina (tad formā tiek rādītas pēdējās pievienotās ārstniecības personas), vai kamēr lietotājs beidz darbu.
 Iepriekšējo programmatūras atjauninājumu apraksti (arhīvs)


Comments