SmartMedical lietotājvārda un paroles lietošanas noteikumi

 • Katram SmartMedical lietotājam tiek piešķirts lietotāja vārds un parole, kā arī noteiktas piekļuves tiesības. Lietotājs ir atbildīgs par piešķirtā lietotāja vārda un paroles lietošanu, drošu saglabāšanu (neizpaušanu).
 • Lietotājam pirmo reizi autorizējoties sistēmā, parole jānomaina, klikšķinot uz lietotāja vārdu uzvārdu SmartMedical izvēļņu joslas labajā pusē.
 • Lietotājs ir atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņa lietotājvārdu. Lietotāja autentiskuma noteikšanai tiek izmantota lietotājvārda un paroles kombinācija. 
 • Parole sastāv no lielo un mazo burtu, speciālo simbolu un ciparu kombinācijas, tās garums nedrīkst būt īsāks par deviņiem simboliem. Kā paroli nav atļauts izmantot vārdus līdzīgus „parol”, "password" utml. Nav ieteicams izmantot personu identificējošus datus (piemēram, personas datus, automašīnas numuru, radu vārdus vai uzvārdus, vārdus, kas saistīti ar darbavietu vai, kas bieži tajā tiek lietoti). 
 • Lietotājs paroli maina vismaz reizi trijos mēnešos. 
 • Lietotāji paši ir atbildīgi par savas paroles drošu glabāšanu, informācijas konfidencialitātes un datu aizsardzības prasību ievērošanu.
 • Veselības aprūpes iestāde, ģimenes ārstu prakse vai doktorāts nosaka atbildīgo personu savā pusē, kas piešķir, maina, bloķē vai anulē lietotāju piekļuves tiesības programmā, komunicē ar SmartMedical atbalsta dienestu par sistēmas funkcionalitātes darbību un datu apmaiņu ar ārējām sistēmām.
 • Lietotājiem, kas pārtrauc darba attiecības ar veselības aprūpes iestādi, iestādes pilnvarotā persona nekavējoties atsauc visas šī lietotāja piekļuves tiesības SmartMedical sistēmā. 
 • Ja radušās aizdomas, ka paroli uzzinājusi cita persona, lietotājs to nekavējoties nomaina un par incidentu ziņo Pasūtītāja atbildīgajam darbiniekam. 
 • Lietotājam ir aizliegts izpaust jebkuru piešķirto paroli, kā arī citu konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar SmartMedical izmantošanu. Par katru darbību, kas veikta datoru tīklā, datu bāzēs, kā arī citās informatīvās sistēmās, ir atbildīgs izmantotā lietotāja vārda un paroles īpašnieks.
 • Izmantojot SmartMedical resursus publiskās vietās, lietotajam ir jāpārliecinās, ka, beidzot darbu, sistēma ir pieejama tikai no jauna autentificējoties (ievadot lietotāja vārdu un paroli).
 • Veselības aprūpes iestāde, ģimenes ārstu prakse vai doktorāts ir atbildīgs par savu lietotāju veiktajām darbībām un ievadīto informāciju SmartMedical sistēmā.
 • Veselības aprūpes iestāde, ģimenes ārstu prakse vai doktorāts informē darbiniekus par šiem noteikumiem, kā arī nosaka kārtību, kādā tiks piešķirti piekļuves dati jauniem lietotājiem, mainīti vai atjaunoti piekļuves dati esošajiem lietotājiem un dzēsti piekļuves dati darbiniekiem, kam beidzas darba attiecības ar iestādi.
 • Veselības aprūpes iestāde, ģimenes ārstu prakse vai doktorāts nodrošina informācijas konfidencialitātes un datu aizsardzības prasību ievērošanu no darbinieku puses.