Veselības apdrošināšanas norēķini ir daļa no
SmartMedical sistēmas.  

Šādu SmartMedical sistēmas versiju ar ierobežotu (daļēju) funkcionalitāti ikdienā  izmanto apdrošinātāju partneri - līgumiestādes
ārstu prakses, klīnikas, slimnīcas, aptiekas, laboratorijas, optikas izstrādājumu iegādes vietas, rehabilitācijas un sporta centri. 
Veselības apdrošināšanas norēķinu sistēma nodrošina ātru un efektīvu darījumu apstrādi tiešsaistē ar apdrošinātājiem.

  • Lai Jūsu esošai sistēmai nodrošinātu sasaisti ar apdrošinātāju, Jums jābūt noslēgtam līgumam ar apdrošināšanas sabiedrību. 
  • Apdrošināšanas kompānija nosūtīs mums pieteikumu par Jūsu iestādes pieslēgšanu. 
  • Šobrīd mēs sadarbojamies ar 9 apdrošināšanas sabiedrībām:
 
http://www.seesam.lv
 
 
http://www.ban.lv
http://www.bta.lv