Karšu lasītāji BALTA apdrošināšanas polišu nolasīšanai

Apdrošināšanas kartes nolasītāja uzstādīšana

Jautājumu un neskaidrību gadījumos

Lūdzam sazināties ar pārstāvi: 

Baiba Andersone 
darba laikā 8:30 - 17:00 - 67 035 659  
ārpus darba laika - 26 578 862
 • pieslēdziet magnētisko karšu nolasītāju pie brīvas datora USB pieslēgvietas
 • uzgaidiet kamēr iekārta automātiski tiks uzstādīta. Nolasītāja indikatora (lampiņa) zaļā krāsa norāda uz iekārtas gatavību darbam.


Darbs ar BALTA apdrošināšanas polisi
 • Atveriet piešķirto WEB adresi: http://vm     .smartmedical.eu
 • Ievadiet lietotāja vārdu un paroli
 • Nospiediet "Pieslēgties" vai klaviatūras pogu "ENTER". Atvērsies Apdrošin@šanas termināla darba logs
 • Izvēlieties pakalpojumu grupu, uzklikšķinot uz pakalpojumu grupas mapi sadaļā „Grupas”
 • Izvēlieties pakalpojumu, uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma. Pakalpojums tiks pievienots rēķinam ekrāna apakšā sadaļā “Pacienta rēķins”
 • Pievienojot nākamo pakalpojumu, atkārtojiet pakalpojuma izvēli
!!! Ja viens un tas pats pakalpojums tiek sniegts vairāk kā vienu reizi, 
lūdzam nemainīt tā daudzumu, bet atkārtoti izvēlēties pakalpojumu no Pakalpojumu saraksta!!!
 • Kad visi pakalpojumi ir izvēlēti (maksimāli var izvēlēties 30), uzklikšķiniet uz pogu "Apdrošināšanas polise. Tiešsaistes režīms".
 • Izvēlieties pakalpojuma sniedzēju, uzklikšķinot uz attiecīgo vārdu sarakstā.
 • Izvēlieties apdrošināšanas sabiedrību (logs parādās, ja iestādes strādā ar vairākiem apdrošinātājiem).
 • Pēc apdrošinātāja izvēles, ievadiet apdrošinātā personas kodu un novelciet magnētisko karti lasītājā.
 • Magnētiskai strīpai jāatrodas lasītājā un karti jānovelk taisni lasītāja garumā.
 • Pie veiksmīgas nolasīšanas lasītāja indikators iemirgo vienu reizi, skan signāls un uz ekrāna parādās ziņojums par datu apstrādes uzsākšanu.
 • Atveras informācijas logs par izvēlētajiem pakalpojumiem un to statusu.
 • Transakcijas pabeigšanai nospiest “Apstiprināt transakciju”. Lai atceltu darbību, nospiest pogu „Atcelt”.
 • Pēc transakcijas pabeigšanas tiks paziņots par veiksmīgu transakciju un piedāvāts izdrukāt veselības aprūpes talonu 3 eksemplāros.
Kā dzēst (anulēt) transakciju?
 • Lai dzēstu nepareizu transakciju, izpildiet komandu Atskaites - Transakciju saraksts.
 • Klikšķinot uz pakalpojuma rindas, atversies logs "Informācija par transakciju"
 • Spiežot pogas "Dzēst" vai "Dzēst un sākt jaunu transakciju", pakalpojums tiks anulēts (iekrāsosies sarkanā krāsā). Pēc pogas nospiešanas notiks automātiskā pārēja pie attiecīgās sadaļas "Transakciju saraksts" vai "Norēķini".
 • Poga "Drukāt talonu" - apdrošināšanas talona atkārtotai izdrukai. Ja nepieciešams izdrukāt visas saistītas ar šo transakciju manipulācijas, ieskaitot neapmaksājamās, pirms spiest pogu "Drukāt talonu" ieķeksējiet "Drukāt nekompensējamās".
Comments