Zāļu vairumtirgotājiem

Konsultācijas Zāļu verifikācijas sistēmas lietotājiem
darba dienās no 08:00 līdz 17:00
Tālrunis 27 880 015
Izņēmumu gadījumos, ja sistēma nav pieejama, var zvanīt arī no 17:00 līdz 20:00 darba dienās un no 10:00 līdz 16:00 sestdienās

Rakstiskiem pieteikumiem: support@smartmedical.eu


SmartMedical Zāļu verifikācijas sistēma zāļu vairumtirgotājiem

2019. gada 9. februārī stājās spēkā Viltoto zāļu direktīvas un Deleģētā Regulas noteikumi, kas attiecas uz recepšu zālēm, kuru iesaiņojums ir aprīkots ar unikālām drošuma pazīmēm, un atsevišķām bezrecepšu zālēm. Latvijā, tāpat kā 32 citās Eiropas valstīs, uzsāks darbu jauna zāļu drošuma pārbaudes jeb verifikācijas sistēma - Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēma (LZVS). Saskaņā ar noteikumiem regula nosaka kārtību, kā drošuma pazīmes verificē un unikālo identifikatoru dzēš zāļu vairumtirgotāji, ražotāji, slimnīcas, klīnikas, poliklīnikas un veselības centri, kas tiesīgas iedzīvotajiem piegādāt zāles Latvijā

Mēs izstrādājām SmartMedical Zāļu verifikācijas sistēmu vairumtirgotājiem, kuru var izmantot autonomi vai arī sasaistē ar vairumtirgotāja rīcībā esošu noliktavas/ uzskaites sistēmu (vienojoties par integrācijas saskarni). Visas nepieciešamas darbības, kas tiek prasītas regulā, iespējams reģistrēt mūsu piedāvātajā sistēmā tiešsaistē ar Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēmu. 

Moduļa ietvaros zāļu vairumtirgotāji var veikt šādas darbības:
- pārbaudīt medikamentu vairākus iepakojumus;
- reģistrēt vai atcelt medikamentu vairāku iepakojumu izsniegšanu;
- norakstīt vairākus iepakojumus; 
- piešķirt vairākiem iepakojumiem atzīmi "Paraugs" vai noņemt šo atzīmi;
- piešķirt vairākiem iepakojumiem atzīmi "Bezmaksas paraugs" vai noņemt šo atzīmi;
- reģistrēt vai atcelt vairāku iepakojumu eksportu; 
- reģistrēt vairāku iepakojumu nozagšanu;
- bloķēt vairākus iepakojumus vai arī atcelt šo darbību.
Minētas darbības vairumtirgotāji var veikt ar vairākiem iepakojumiem vienlaicīgi vai ar katru iepakojumu atsevišķi. 

Pateicoties tiešsaistei ar Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēmu, iespējams saņemt Eiropas medikamentu repozitoriju par medikamentu/produktu. Medikamentu verifikācijas modulis uzskaitīs visas modulī veiktās darbības sadalījumā pa periodu, iepakojuma parametriem, pieslēgumiem, filiālēm, lietotājiem, darbībām u.c. 
Nolasīt medikamenta iepakojuma marķējuma informāciju var šādos veidosar 2D skenera (DATAMATRIX koda lasīšanai) vai WEB kameras palīdzību, vai arī, ievadot datus manuāli ar klaviatūras palīdzību.